Konzorcij za jamstva "Istra 21" kreditira 27 poduzetnika

Izvor: Poslovni dnevnik, 24.03.2006.

Sažetak: Prva regionalna jamstvena shema u Hrvatskoj - Konzorcij za jamstva 'Istra 21', koju je prije godinu dana osnovala Istarska razvojna agencija IDA, startala je s realizacijom prvih kredita i jamstava za male i srednje poduzetnike. Prva kreditna linija ima na raspolaganju 34 milijuna kuna, javilo se pedesetak interesenata, a odobreno je 27 kredita na deset godina, uz poček od dvije godine i kamatu 4 do 4,6 posto (ovisno o vezanju na švicarski franak ili euro).

U Istarskoj županiji s poticajnih fondova prelaze na jamstvene sheme:

Konzorcij za jamstvo 'Istra 21' kreditira 27 poduzetnika

U Istarskoj razvojnoj agenciji ističu da tzv. jamstvena shema pruža veću sigurnost ulagačima te da potencira njihovu obvezu vraćanja kredita i profitabilnog poslovanja

PULA - Prva regionalna jamstvena shema u Hrvatskoj - Konzorcij za jamstva "Istra 21", koju je prije godinu dana osnovala Istarska razvojna agencija IDA, startala je s realizacijom prvih kredita i jamstava za male i srednje poduzetnike. Prva kreditna linija ima na raspolaganju 34 milijuna kuna, javilo se pedesetak interesenata, a odobreno je 27 kredita na deset godina, uz poček od dvije godine i kamatu 4 do 4,6 posto (ovisno o vezanju na švicarski franak ili euro).

Nitko nije propao

Konzorcij za sada ima ekskluzivni ugovor s OTP bankom u kojoj je deponirao 3,4 milijuna kuna, a taj će se jamstveni fond uskoro povećati na oko šest milijuna kuna. Naime, IDA namjerava tražiti sredstva za tu namjenu i od Ministarstva gospodarstva, ali i od pojedinih europskih asocijacija koje su već angažirane na razvojnim projektima u Istri. Ta će sredstva biti jamstvo korisnicima poduzetničkih kredita za visinu iznosa koji sami neće moći osigurati hipotekarno, a ujedno će i smanjiti kamatne stope. Inače, Istarska razvojna agencija IDA osnovana je prije šest godina i do sada je realizirala u suradnji s bankama kreditnih linija ukupno 360 milijuna kuna kredita malim i srednjim poduzetnicima s osnovnim ciljevima: proizvodnja za izvoz, otvaranje novih radnih mjesta i osiguranje profitabilnosti u poslovanju. Putem šest kreditnih linija podijeljeno je 537 kredita i otvoreno oko 2500 novih radnih mjesta. Samo prošle godine putem kreditne linije "Poduzetnik 3" podijeljeno je 120 milijuna kuna kredita na 113 korisnika od kojih su 92 čisto proizvodna, a 21 proizvodne usluge. Saznajemo da se samo jedan od kredita nije uredno vraćao te da nijedno kreditirano društvo ili obrt nije propalo.

Druge županije

"Smatramo da je jamstvena shema korak dalje u liberalizaciji kreditiranja poduzetništva od dosadašnjega poticajnog fonda jer pruža veću sigurnost ulagačima, ali i njihovu obvezu vraćanja kredita i profitabilnog poslovanja. Kako smo pioniri u ovakvu načinu poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva i u Hrvatskoj prva regionalna jamstvena shema, što je naziv korišten prema nazivlju u EU, izabran sam u Stručnu radnu skupinu Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva za izradu prijedloga osnivanja regionalnih jamstvenih shema i u drugim županijama koje će se odlučiti na takav korak", ističe direktor Istarske razvojne agencije Darko Lorencin. Inače, jamstvena agencija za malo i srednje poduzetništvo HAMAG osnovana je i na razini resonog ministarstva, pa se zasigurno mogu očekivati i još znatniji poticaji toga vitalnog dijela gospodarstva i uključivanje što više osobito onih bez posla u poduzetništvo, kao i zapošljavanje većeg broja radnika kod poduzetnika.