Uspješni primjeri poduzetničkih inicijativa: projekt za sređivanje ribarskog tržišta

Izvor: Lider Specijal, 23. 06. 06.

Sažetak:  Veletržnica ribe Poreč prostirat će se na 1,2 tisuće četvornih metara, a vrijednost realizacije čitavog projekta procijenjena je na nešto više od milijun eura. Najveći dio sredstava za realizaciju projekta osiguran je putem projekta Fish.log, koji se financira putem talijanskog zakona 84 iz 2001. godine.

Veletržnice ribe u Poreču poput one u talijanskom Gradu

Do kraja 2006. godine u porečkoj industrijskoj zoni ƒåimižin biti će izgrađena i stavljena u funkciju jedna od prvih dviju veletržnica ribe u Hrvatskoj. Nositelj projekta je regija Friuli Venezia Giulia, dok su partneri u projektu talijanske regije Veneto i Emilia Romagna, Primorsko-goranska županija, Istarska županija, konzorcij Uniprom iz Rima, agencija Informest iz Gorizie, te Istarska razvojna agencija (IDA) d.o.o. iz Pule. Veletržnica ribe Poreč prostirat će se na 1,2 tisuće četvornih metara, a vrijednost realizacije čitavog projekta procijenjena je na nešto više od milijun eura. Najveći dio sredstava za realizaciju projekta osiguran je putem projekta Fish.log, koji se financira putem talijanskog zakona 84 iz 2001. godine.

Ribarima višestruka korist

Iako je bilo predviđeno da veletržnica bude izgrađena do lipnja, zbog kašnjenja u pojedinim fazama projekta rok je prolongiran za dodatnih šest mjeseci. U veljači 2005. godine Agronomski fakultet u Zagrebu odbran je za izvođača studije izvedivosti porečke i riječke veletržnice. Studija je dovršena u svibnju, a Poglavarstvo Istarske županije u srpnju iste godine na temelju najpovoljnije ponude, donijelo je Odluku o odabiru pulskog Urbisa za izvođača projektne dokumentacije i pružanja konzultantskih usluga za ishođenje građevinske dozvole za Veletržnicu ribe u Poreču. Upravni odjel za poljoprivredu Istarske županije u veljači 2006. godine cjelokupnu tehničku dokumentaciju predao je Istarskoj razvojnoj agenciji, a u travnju je izdano rješenje o izmjeni građevinske dozvole izdane 23. prosinaca 2005., odnosno tada je IDA postala nositelj građevinske dozvole. Time su pak stvoreni uvjeti da IDA objavi natječaj za odabir izvođača radova izgradnje i odabir nadzornog organa. Natječajem, koji je objavljen 2. svibnja 2006. godine, predviđeno je da gradnja započne u lipnju te da bude dovršena do 15. rujna 2006. godine. U međuvremenu, u ožujku ove godine učinjen je još jedan značajan korak - ugovorom između Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva, Istarske županije, Grada Poreča i porečke Ribarske zadruge Istra utemeljeno je trgovačko društvo za ulov i trgovinu ribom - Veletržnica ribe d.o.o. Poreč. Ministarstvo se u realizaciju navedenog projekta uključilo osiguravši dio potrebnih sredstava - 125 tisuća eura, a Grad lokaciju za izgradnju, koja je ušla u temeljni kapital društva. Realizacija projekta bit će potpomognuta i kroz projekt Connect koji se odnosi na umrežavanje porečke veletržnice u sustav veletržnica Europske unije, te edukaciju radnika.
Kroz projekte Fish.log i Connect kao jedan od partnera  od strane Istarske županije u izgradnju veletržnice aktivno je uključena IDA, koja je zadužena za izgradnju samog objekta. Prema riječima Darka Lorencina, direktora IDA-e veletržnica će najviše beneficija donijeti istarskim ribarima.

Projekt Fish.log

  - Nakon dovršetka projekta, daklem potkraj 2006. godine, ribari će nedvojbeno imati višestruke koristi, i to od konačnog sređivanja tržišta, do povećanja efektivnosti posla kojim se bave. Kroz projekt Connect omogućit će se poboljšanje konkurentnosti istarskih ribara, odnosno putem sustava jedinstvene kotacije porečka veletržnica bit će umrežena s ostalim veletržnicama u široj regiji - istaknuo je Lorencin.  
Projekt Fish.log financira se putem talijanskog Zakona 84 iz 2001. godine. koji predviđa izdvajanje poticajnih sredstava za razvojne projekte u tranzicijskim zemljama jugoistočne Europe. Temeljni cilj, odnosno ideja projekta ukupne vrijednosti dva milijuna eura, organizacija je sektora ribarstva te ribarskih djelatnika na području dvije hrvatske županije izgradnjom prvih dviju veletržnica ribe u Hrvatskoj - u Poreču i Rijeci, te izgradnjom i obnovom logističke infrastukture koja će biti na raspolaganju malim i srednjim poduzetnicima iz ribarskog sektora na području Primorsko-goranske i Istarske županije. Zajednička konvencija među partnerima o pokretanju projekta Fish.log potpisana je 1. veljače 2004. godine u Riminiju, a njome su se partneri obvezali za ispunjavanje obveza koje proizlaze iz Ugovora. Istarska županija potpisivanjem Ugovora preuzela je obvezu izrade studije izvedivosti i izgradnje veletržnica ribe u Istarskoj i Primorsko goranskoj županiji, te izrade tehničkog projekta i dokumentacije kao i ishodovanja građevinske dozvole za veletržnicu ribe u Poreču. Osim toga, aktivnosti Istarska županije odnose se i na organizaciju promotivnih seminara i sastanaka vezanih uz projekt. Istarska razvojna agencija zadužena je za raspisivanje natječaja za izgradnju objekta veletržnice riba u Poreču, odabir izvođača radova, odabir nadzornog organa te izgradnju i opremanje navedene veletržnice. Istarskoj županiji u tu su svrhu dodijeljena sredstva u visini od 805 tisuća kuna, a IDA-i nešto manje od pet milijuna kuna.

Sanja KANTARUTI