Skupština Istarske županije usvojila Regionalni operativni program

Izvor: Glas Istre, 13.09.06.

Sažetak: S osmišljenim razvojem Županija može za 15 godina sigurno biti među prvim regijama u Europi po sigurnosti i standardu življenja, tvrdi župan Ivan Jakovčić ‚àö¬¢¬¨√Ѭ¨¬¢ Drugi javni poziv za kandidiranje projekata za ROP bit će u studenom

Istarska budućnost u spoju globalnog i regionalnog

Regionalni operativni program - ROP Istarske županije za razdoblje od 2006. do 2013. godine dobio je preksinoć na sjednici Skupštine Istarske županije u Pazinu podršku svih klubova vijećnika te je usvojen s 28 glasova dok je suzdržan bio samo vijećnik Zelenih Josip Anton Rupnik.
O prijedlogu ROP-a su uvodno govorili župan Ivan Jakovčić i direktor Istarske razvojne agencije Darko Lorencin. U sukobu između globalizacije i regionalizacije Jakovčić vidi ROP kao viziju onog najboljeg što nosi globalizacija utkano u regionalno tkivo i integrirano u istarski identitet. - Danas smo prva regija u Hrvatskoj pa s osmišljenim razvojem Istarska županija može za 15 godina sigurno biti među prvim regijama u Europi po sigurnosti i standardu življenja, optimističan je istarski župan. Najavio je velika ulaganja u očuvanje prostora i rad na tome da se dostigne puna zaposlenost. Istaknuo je da je ROP nastao u suradnji s privatnim sektorom i civilnim društvom. Lorencin je detaljno objašnjavajući postavke ROP-a, čiji je vlasnik Županija, a izradio ga je Institut za međunarodne odnose iz Zagreba, rekao da u bazi projekata ima 206 prijedloga, da se ROP mijenja svake druge godine i da će drugi javni poziv za kandidiranje projekata biti u studenom ove godine.

Meden: I portir treba znati viziju razvoja Županije

Razvojna vizija Istarske županije je da to bude moderna, otvorena i gospodarski konkurentna regija, prepoznatljive kulturne i prirodne baštine, visokog društvenog standarda u sklopu uravnoteženog i održivog razvoja. Bila je to najcitiranija rečenica iz ROP-a u skupštinskoj raspravi. Milan Meden (Klub HDZ-a) komentirao je da ne postoji žitelj u Istri koji ne želi živjeti ovu viziju. Ono što ROP omogućava je da se ne pokoravamo budućnosti već da je kontroliramo, smatra Meden koji predlaže prezentaciju ROP-a svima jer i ‚àö√ᬨ¬™portir mora znati viziju razvoja Istarske županije‚àö√ᬨ¬¥. Za Tedija Chiavalona (Klub IDS-a) ROP je poluga za ostvarenje dojmljive vizije. Dino Kozlevac (Klub SDP-a) je ukazao na potrebu edukacije jer u planiranju projekata i njihovom kandidiranju za fondove Europske unije treba imati znanja i operativnosti. Romano ƒåernjul (Klub HSU-a) predlaže da se projekti grupiraju, na primjer, u nove investicije za zapošljavanje ili one koje se realiziraju u jedinicama lokalne samouprave te je ukazao na to da nigdje nema Gospodarske komore. Sandro Jurman (Klub HNS-a, HSLS, Zeleni) veli da je ROP putokaz koji treba realizirati i naglašava da je potrebno upoznavanje građana Istre s onim što donosi europska budućnost.

Jakovčić: Istra je priča o uspjehu

Fabio Jeličić (IDS) smatra da obrazovanju treba u ROP-u posvetiti više pažnje, Klara Grahovac (IDS) je pozvala poduzetnike i udruge da prijavljuju projekte dok Boris Vareško (HNS) smatra da treba postići konsenzus o glavnim regionalnim projektima za koje će se tražiti financiranje od fondova Europske unije. Komentirajući raspravu, očito zadovoljan, Jakovčić se nije složio da ROP ide u drugo čitanje što su predlagali ƒåernjul i Rupnik. Na Medenove riječi da se u kompanijama realizira tek deset posto projekata župan je odgovorio da Županija nije kompanija i nema pravo na takav luksuz već treba težiti da se projekti ostvare sto posto. - Mi moramo uspjeti. Mi nemamo alternative, bio je jasan župan. Tek se nakon usvajanja ROP-a na Skupštini može ići u pravi marketing. Jakovčić je pohvalio Lorencina i njegovu ekipu te rekao da se općine i gradovi trebaju više uključiti u predlaganje projekata. - Istra je priča o uspjehu i u toj je priči dobro sudjelovati, zaključio je Ivan Jakovčić.
Županijski vijećnici su jednoglasno donijeli odluku da Lovačko društvo ‚àö√ᬨ¬™Roč‚àö√ᬨ¬¥ za godišnju zakupninu od 12 tisuća kuna dobije u desetogodišnji zakup gotovo pet tisuća hektara zajedničkog lovišta
Roč. Lido Sošić je na vlastiti zahtjev razriješen s mjesta predsjednika Upravnog vijeća Nature Histrice, a izabran je Vedran Grubišić dok je u dva skupštinska odbora imenovan Lino Roša koji je zamijenio preminulog vijećnika HSU-a Antona Turčinovića. Dana je suglasnost na zaključak Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe u Novigradu kojim će se zbog gradnje kapelice odnosi urediti s Porečko-pulskom biskupijom.

Od Aleksandre Broz do praznih vojarni

Tijekom postavljanja pitanja vijećnika Tulio Persi (ISDF) se raspričao o maršalu Titu i Jovanki Broz te otkazu ‚àö√ᬨ¬™nećakinji od Tita‚àö√ᬨ¬¥ (radi se ipak o unuci, Aleksandri Broz, op. a.) da bi tek nakon što mu je predsjednik Skupštine Anton Peruško više puta rekao da postavi pitanje ipak pitao: Da li je u redu da se stručna osoba izvana i iz Istre diskvalificira zato što ne pripada jednoj stranci? Jakovčić je rekao da on osobno nije bio za smjenu Saše Broz koju relativno dobro poznaje te ako želi surađivati s institucijama kulture u Istri, vrata su joj otvorena za razgovor o tome. Peruško pak misli da je Broz sama morala podnijeti ostavku jer bi to bio moralni čin. Grahovac je zbog učestalih letova vojnih aviona posebno nad južnom Istrom predložila da Županija pošalje zamolbu MORH-u da se vježbe vojnih pilota ovdje ne održavaju ljeti. Na problem s otkupom grožđa, jer riječko je Istravino najavilo da ga neće otkupljivati, ukazao je Franko Udovičić (IDS) dok župan veli da Županija pokušava pomoći da se problem riješi. Rupnik traži da mu se dostavi pregled svih kredita koje je dala IDA (kome su dani, na koji iznos i za koji program, koliko je vraćeno i koji je rok povratka kredita), podaci o tome tko od djelatnika Županije uključujući i one u Uredu državne uprave i njihovih supružnika ima tvrtku (gdje je sjedište, koja je djelatnost i broj zaposlenih). Marino Roce (HDZ) se zanimao u kojoj je fazi gradnja plinovoda od Pule do Umaga na što je Jakovčić rekao da je definirana nova trasa.
Na prazne vojne objekte koji su u sve derutnijem stanju ukazao je Kozlevac dok Jakovčić smatra nedopustivim da dvije godine nakon što su on i premijer potpisali pismo namjere u vezi s pazinskom vojarnom to nije riješeno zbog sporosti državne administracije. Vlada bi, po Jakovčićevim navodima, trebala ove jeseni zasjedati u Istri i donijeti niz važnih odluka za ovaj kraj među kojima i onu o unošenju katastarskih čestica u temeljni kapital Brijuni rivijere d.o.o. za što je prijedlog odluke već pripremljen. Chiavalon i Jakovčić su podržali mogući štrajk pulskih studenata zbog nemogućih uvjeta rada, ali se župan nada da će se naći rješenje jer su se vrlo brzo javili iz Ministarstva znanosti. Vladimir Gašparini (ISDF) je opet pitao kada će se formirati skupštinski Odbor za branitelje i borce NOR-a, a Peruško priznao da je on odgovoran, ali da je u proceduri izmjena skupštinskog Statuta i Poslovnika.

S. BENIĆ

Demetlika: Kamena vuna i voda za piće nisu kancerogeni

Na napise u ‚àö√ᬨ¬™Glasu Istre‚àö√ᬨ¬¥ je osim Jakovčića (o lokaciji LNG terminala) reagirao i Tulio Demetlika koji je u Županijskom poglavarstvu zadužen za održivi razvoj a na temu gradnje tvornice kamene vune Rockwoola u poslovnoj zoni Pićna i njene štetnosti po zdravlje ljudi. Sva je potrebna zakonska procedura poštivana pa je za tu investiciju od 75 milijuna eura izrađena i studija utjecaja na okoliš. - Takav investitor si ne bi dozvolio luksuz da se igra i pokušava izgraditi nešto što nije u skladu s propisima ne samo Hrvatske nego i Europske unije, tvrdi Demetlika. Citirao je i podatke Međunarodne agencije za istraživanje ljudskih tumora koji djeluju u sklopu Svjetske zdravstvene organizacije koji su kamenu vunu kao i kloriranu vodu za piće i boju za kosu klasificirali među 516 tvari koje se ne mogu klasificirati kao kancerogene.