Baza od 206 projekata ažurirat će se dva puta godišnje

Izvor: Poslovni dnevnik, 13.09.06.

Sažetak: Regionalni operativni program strateški je dokument za razdoblje od 2006. do 2010. kojemu je nositelj Istarska razvojna agencija

Skupština Istarske županije prihvatila Regionalni operativni program

Istarska županija želi postati moderna, otvorena, gospodarski konkurentna regija, visokog društvenog standarda, u okvirima uravnoteženog i održivog razvoja, prepoznatljive kulturne i prirodne baštine. To je vizija na kojoj se temeljila izrada Regionalnog operativnog programa, ROP-a, strateškog dokumenta koji je u podnedjeljak kasno na večer prihvatila Skupština Istarske županije. Na zahtjev Županije pokretač i nosilac izrade ROP-a bila je Istarska razvojna agencija IDA, a glavni izvođač Institut za međunarodne odnose iz Zagreba. ROP obuhvaća razdoblje 2006.-2010. godine, otvoren je za nove projekte, izmjene i dopune, ali i konzistentan u dijelu koji se odnosi na osiguranje uvjeta korištenja pretpristupnih i pristupnih fondova EU kojima se podupire regionalni razvoj.
 
Regija lider

"U okruženju trajnog sukoba globalizacije i regionalizacije mi želimo usvojiti sve najbolje, ali uz očuvanje regionalnog istarskog identiteta. Želimo da Istra bude regija-lider u ovom dijelu Europe. S jedne strane nastojat ćemo ubrzano riješiti problem nezaposlenosti, što iziskuje i ubrzani razvoj i visoke investicije, a s druge očuvati prostor, što pretpostavlja velika ulaganja u okoliš jer nemamo riješeno zbrinjavanje otpada i pročiščavanja otpadnih voda, odnosno očuvanja izvora i vodotoka. ROP je motor za razrješenje tih problema, jedan od instrumenata za traženje novca iz europskih fondova, u kojima smo, uostalom, već dobrano i prisutni. ROP nije Biblija već orijentir, koji će nas usmjeravati na očuvanje naših resursa i našeg identiteta, usmjeravati na upravljanje razvojem. Budemo li se toga držali, Istarska županija za petnaestak će godina biti među prvim europskim regijama po kvaliteti življenja i standardu, za ugled drugima", obrazlažući vijećnicima prijedlog ROP-a rekao je istarski župan Ivan Jakovčić. Prijedlog ROP-a bio je, inače, šest mjeseci na portalu Istarske županije, uz poziv svim društvenim, gospodarskim i drugim subjektima i pojedincima da daju primjedbe i prijedloge, prilože svoje projekte pa je tako i pristiglo više od 600 sugestija. Govoreći o ostvarenju strateškim ciljeva, Darko Lorencin, direktor Ide, rekao je da će se i dalje poticati razvoj malog i srednjeg poduzetništva uz razne potpore, kroz poslovne zone, kreditne linije, županijski garancijski fond. Poticat će se zatim primjena i razvoj visokih tehnologija, inovacija i znanja zbog čega Županija intenzivno radi na proširenju i jačanju znanstveno-obrazovnih institucija, kao što su osnivanje Sveučilišta, jačanje Veleučilišta i uhodavanje cjeloživotnog obrazovanja te razvoj informacijskog društva. Jedan od bitnih prioriteta je restrukturiranje i repozicioniranje turističkog gospodarstva koje je već započelo, a pospješuje ga novi Master plan razvoja turizma. Istra, destinacija s četiri zvjezdice, cjelogodišnji turizam uz bogate sadržaje za klijentelu dobre platežne moći, ravnomjerni razvoj primorskog i ruralnog turizma, uz punu suradnju javnog i privatnog sektora - samo su neke od zadatosti ROP-a. Pod ruku s turizmom ide i razvoj održive poljoprivrede na tradicijskim osnovama i razvoj ribarstva. Među prioritetnim ciljevima je i razvoj ljudskih resursa uz punu zaposlenost, visok stupanj socijalne i zdravstvene zaštite, visoki društveni standard, te razvoj civilnog društva. Najčešće u ROP-u spominjani "održivi razvoj" za cilj ima uspostavu integriranog sustava gospodarenja okolišem, unaprjeđenje infrastrukturnih sustava, ravnomjerni razvoj unutrašnjosti i priobalja. I na kraju, cilj koji definira prepoznatljivost istarskog indentiteta definira se kroz očuvanje biološke i raznolikosti krajolika, kulturne baštine te razvoj multikulturalizma", ističe Lorencin.
 
Podizanje BDP-a

Baza projekata ažurirat će se dva puta godišnje, a među sadašnjih 206 projekata pozitivno odskaču projekti razvoja turizma i infrastrukture, razvoj poduzetništva i održivog korištenje prirodne i kulturne baštine, a slabo su zastupljeni projekti poticanja primjene visoke tehnologije, inovacija i znanja, razvoja informacijskog i civilnog društva te unaprjeđenje upravljanja regionalnim razvojem. Kako većina projekata nema zatvorene financijske konstrukcije, nakon usvajanja ROP-a utvrdit će se priorotetni projekti za financiranje iz proračunskih sredstava Županije, jedinica lokalne samouprave Ministarstava, te iz fondova EU. To će biti orijentir za djelovanje nadležnih instituta, ali i nositelja projekata. No na kraju su se svi vijećnici, bez obzira na stranačku pripadnost, pitali hoće li primjena ovog dokumenta dovesti Istru u dogledno vrijeme do 25.000 eura BDP po stanovniku? Odgovor je bio načelno potvrdan, uz napomenu da će to biti dug i mukotrpan put, jer ciljevi su visoko postavljeni i njihova realizacija ovisi i o širem i užem okruženju. Ipak, Istarska županija već i danas po mnogo čemu je vodeća, užurbano slijedi principe funkcioniranja regija u EU pa je i uspjeh ROP-a uz optimistični konsenzus utoliko izgledniji.

Dijelovi ROP-a

  • Osnovna analiza stanja - stanje gospodarstva, ljudskih i prirodnih resursa, upravljanje razvojem, prekogranična i međuregionalna suradnja
  • SWOT analiza - definiranje prednosti, slabosti, mogućnosti i prijetnji kao osnova za izradu dugoročne razvojne strategije
  • vizija želja Županije
  • strateški ciljevi, prioriteti i mjere za ostvarenje prioriteta
  • baza od 206 projekata
  • plan provedbe

 Agneza UROŠEVIƒÜ