Istra na Europskom tjednu regija u Belgiji

Izvor: Metro express, 11.10.06.

Sažetak: Glavna je tema susreta javno i privatno partnerstvo za gospodarski rast

Istra na Europskom tjednu regija u Belgiji

Na Europskom tjednu regija i gradova, koji se upravo održava u Bruxellesu, Istarska županija sudjeluje kao jedan od suorganizatora. Ovogodišnje okupljanje europskih regija organizirano je pod motom "Investiranje u europske regije i gradove - javno i privatno partnerstvo za gospodarski rast i radna mjesta". Istarsku županiju će na konferenciji predstavljati Oriano Otočan, član Poglavarstva zadužen za međunarodnu suradnju i EU integracije. Na današnjem seminaru "Analiza klasterskog ciklusa" sudjelovat će direktor IDA-e Darko Lorencin.

Bolja Europa

Organizatori su Odbor regija, Generalna direkcija za Regionalnu politiku Europske komisije te 130 regija EU.

Istra sudjeluje u temi "Regionalne inovacije za bolju Europu".

Leonid Slijepčević