Kreditna linija prema Programu Jamstvenog fonda za prerađivačku industriju i inovacije

Poštovane poduzetnice i poduzetnici,

Zadovoljstvo nam je predstaviti Vam novu kreditnu liniju  koja će se  realizirati  temeljem Programa Jamstvenog fonda za prerađivačku industriju i inovacije Ministarstva gospodarstva.

Kreditna linija potpisana je između Istarske razvojne agencije koja će davati jamstva poduzetnicima za kredite i poslovnih banaka po programima HBOR-a. Sklopljena je suradnja s poslovnim bankama:

  • Istarska kreditna banka Umag d.d. Umag
  • OTP banka d.d. Zagreb

Kreditna linija prema Programu Jamstvenog fonda za prerađivačku industriju i inovacije pokrenuta je 06. studenog 2013. potpisivanjem Ugovora o provedbi između Istarske razvojne  agencije i poslovnih  banaka.

Više informacija o ostalim uvjetima kredita možete saznati u oglasu kreditne linije koji možete preuzeti ovdje oglas kreditne linije.

Zahtjev za kredit s odgovarajućom dokumentacijom podnosi se osobno ili preporučenom poštom na adrese poslovnih banaka i HBOR-a.

Istarska razvojna agencija (IDA) d.o.o.
Mletačka 12/IV
52100 Pula