Istarskim poduzetnicima nova kreditna linija

Izvor: Poslovni dnevnik, 16.05.07.

Sažetak: Banke i IDA osigurat će 54 milijuna kuna kredita uz kamatu do 6 posto na 10 godina i poček od 2 godine

Istarskim poduzetnicima nova kreditna linija

Istarski dožupan Marin Brkarić, direktor Istarske razvojne agencije (IDA) Darko Lorencin i predstavnici uprava sedam poslovnih banaka koje djeluju u Istri potpisali su jučer u Puli ugovor o otvaranju nove, druge po redu kreditne linije po osnovi prve hrvatske jamstvene sheme pod nazivom "Garancija za uspjeh". Banke će, uz jamstveni polog županije putem IDE od 2,7 milijuna kuna, osigurati ukupno 54 milijuna kuna kredita uz kamatu do 6 posto na deset godina i poček od dvije godine. "Konzorcij za jamstva Istra 21 prva je hrvatska regionalna jamstvena shema uspostavljena 2005. godine sklapanjem ugovora između Istarske županije i Istarske razvojne agencije d.o.o. Konzorcij predstavlja samoodrživ i obvnovljiv oblik financijske potpore poduzetnicima, čime se omogućuje racionalnije korištenje sredstava, to je ugovorni odnos na temelju kojeg se javni sektor i poduzetnici udružuju radi zajedničkog nastupa prema financijskim institucijama. Osnovni cilj konzorcija je stvaranje povoljnijeg financijskog okruženja za poduzetnike s povoljnijim kamatnim stopama od tržišnih, kao i pružanje mogućnosti dodatnog osiguranja kredita", rekao je prilikom potpisivanja ugovora direktor Istarske razvojne agencije Lorencin. U prvoj prošlogodišnjoj kreditnoj liniji u okviru konzorcija za jamstva realizirana su 24 kredita u vrijednosti 18,7 milijuna kuna, za koja su izdana jamstva u vrijednosti 1,75 milijuna kuna. Od realiziranih kredita 41 posto odnosilo se na prerađivačku industriju, 25 posto na usluge, 21 posto na proizvodne usluge i 13 posto na prijevoz. Obrtnici su od toga koristili 67 posto kredita, trgovačka društva 29 posto i ustanove 4 posto. "Osnovni nam je cilj ovih kreditnih linija poticanje inovatorstva u proizvodnji i uvođenje novih tehnologija, zapošljavanje, proizvodnja za izvoz, kao i stvaranje što većeg kruga malih i srednjih poduzetnika, koji unose dinamiku u gospodarski sustav", rekao je dožupan Marin Brkarić i dodao kako je i pored skromnog proračuna županija uz ova jamstvena sredstva ove godine osigurala i 14 milijuna poticaja za poljoprivredu te 4 milijuna za izgradnju poslovnih zona. U ovu drugu kreditnu liniju "Garancija za uspjeh" uključile su se Croatia banka, Hypo banka, Raiffeisenbank, ZABA i Podravska banka te Istarska kreditna banka Umag. Iako se nova kreditna linija oglašava tek u današnjem dnevnom tisku, već sada tvrde u Istarskoj razvojnoj agenciji da očekuju barem 200 zahtjeva za kredite. 

Agneza UROŠEVIƒÜ