Novosti

Starost: 16.04.14.

Radionica koju organiziraju HGK ŽK Pula i Društvo psihologa Istre u sklopu zajedničkog ciklusa edukacije, održat će se 29. travnja u HGK ŽK Pula. Na radionici se dobivaju korisne smjernice kako upravljati vremenom, kako postaviti prioritete i držati se zadanih ciljeva. Uči se što su „kradljivci vremena“ i kako ih minimalizirati. Nakon teorijskog presjeka o organizaciji...

15Tra

Istarska razvojna agencija (IDA) d.o.o. u suradnji s Istarskom županijom, Ministarstvom  poduzetništva i obrta poziva te Pulskim Centrom za Poduzetništvo poziva Vas na radionicu na temu  "Stress management"...[više]

12Tra

U organizaciji Istarske razvojne agencije (IDA) d.o.o. i  Gospodarske komore regije Veneto u prostorijama IDA-e danas je održana konferencija pod nazivom „Mogućnost ulaganja za mala i srednja poduzeća u Hrvatskoj”. Na...[više]

11Tra

U organizaciji Istarske razvojne agencije, Istarske županije, Ministarstva poduzetništva i obrta te Pulskog  Centra za Poduzetništvo u četvrtak 10. travnja 2014.  održan je seminar za 30 malih i srednjih...[više]

08Tra

Istarska razvojna agencija (IDA) d.o.o. u suradnji s Istarskom županijom, Ministarstvom  poduzetništva i obrta te Pulskim Centrom za Poduzetništvo poziva Vas na seminar na temu  "Internet marketing u turizmu"...[više]

07Tra

Interaktivnu radionicu organiziraju HGK ŽK Pula i Društvo psihologa Istre kao prvu u nizu od sedam radionica i seminara u cilju poboljšanja kompetencija zaposlenih u gospodarstvu u području komunikacije, kreativnosti, nošenja sa...[više]

04Tra

Od 31. ožujka. do 1. travnja 2014. godine u Bukureštu, u Rumunjskoj, održana je međunarodna radionica te četvrti sastanak upravnog i tehničkog odbora u sklopu projekta CLUSTERPOLISEE. Tijekom međunarodne radionice raspravljalo...[više]

01Tra

Istarska razvojna agencija objavila je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina  https://eojn.nn.hr/Oglasnik/  poziv za nadmetanje za predmet nabave: Nabava SDSS detektora i pripadajućeg softvera...[više]

Prikazujem rezultate 1 do 7 od ukupno 1097

Plan nabave

Plan nabave IDA-e uz informacije o sprječavanju sukoba interesa kao i registar slopljenih ugovora o javnoj nabavi.

Čitaj više

ISO 9001:2008

Prva hrvatska regionalna razvojna agencija koja je certificirala sustav upravljanja kvalitetom po međunarodnoj normi ISO 9001:2008.

Čitaj više

POTVRDA O AKREDITACIJI

Laboratoriji Centra za istraživanje materijala METRIS akreditirani su pri Hrvatskoj akreditacijskoj agenciji (HAA) za 5 metoda kemijskog i mehaničkog ispitivanja.

Čitaj više

ISTRIAN QUALITY

Po ovlaštenju Istarske županije Istarska razvojna agencija razvila je oznaku vizualnog označavanja kvalitete – Istrian quality (IQ).

Čitaj više

ICPR

Istarska razvojna agencija (IDA) d.o.o., zajedno s Istarskom županijom sudjelovala je u Programu certifikacije regija za ulaganja (ICPR).

Čitaj više

Press clipping