Novosti

Starost: 06.08.18.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavljuje Javni poziv za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2018. godinu. Sredstva Fonda su bespovratna i namjenska, a usmjeravaju se za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini korisnicima koji imaju sklopljen Ugovor o...

29Ruj

Edukacija je održana u okviru provedbe projekta Regional Centres for Trainings - Re.Cen.T.[više]

26Ruj

Obrtnički sajam odvijat će se na pulskoj Karolini od 2. do 5. listopada 2008. godine[više]

26Ruj

Partnerima u projektu MET.RI.S., Provinciji Venecija, predstavljen je slijed aktivnosti vezanih uz predstojeći početak realizacije projekta [više]

26Ruj

Posjet Bologni odvijao se 24. rujna 2008.[više]

24Ruj

Predstavnici IDA-e posjetili su MECCANO - jedan od Servisnih centara Regije Marche[više]

24Ruj

Posjet je organiziran u cilju jačanja suradnje te razmjene iskustava vezanih uz podršku MSP-u[više]

24Ruj

Konferencija je održana u gradu Urbinu, u Regiji Marche 22. i 23. rujna 2008.[više]

19Ruj

U petak, 19. rujna 2008., u prostorima RC Koper održan je sastanak članica SLO-HR-RA partnerstva[više]

19Ruj

Predstoji pokretanja kreditne linije za poduzetnike koji posluju u poduzetničkim zonama [više]

15Ruj

Konferencija je održana 11. i 12. rujna 2008. u Zagrebu[više]

11Ruj

Edukacija će biti održana u ponedjeljak, 29. rujna 2008. u prostorima IDA-e, u Puli[više]

10Ruj

Predstavnici IDA-e sudjelovali na sastanku u vezi zajedničkog kandidiranja projekata financiranih iz EU fondova[više]

10Ruj

Sastanak je održan u srijedu, 10. rujna 2008. u prostorima IDA-e[više]

06Ruj

Radionica je održana 4. i 5. rujna 2008. u Lovranu[više]

05Ruj

Sastanak je održan u RC Novo Mesto [više]

Prikazujem rezultate 1456 do 1470 od ukupno 1690

JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE PRIPREME LOKALNIH RAZVOJNIH PROJEKATA PUTEM ESI FONDOVA

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i Istarska razvojna agencija – IDA d.o.o. provode Program pripreme lokalnih razvojnih projekta prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova te su potpisani ugovori za sufinanciranje projektno-tehničke dokumentacije.

Čitaj više

ŽUPANIJSKA RAZVOJNA STRATEGIJA DO 2020. GODINE

Županijska razvojna strategija Istarske županije do 2020. godine usvojena je dana 26. ožujka 2018. godine u Pazinu, na 10. sjednici Skupštine Istarske županije. Čitaj više…

Čitaj više

IDA video

ISTRIAN QUALITY

Po ovlaštenju Istarske županije Istarska razvojna agencija razvila je oznaku vizualnog označavanja kvalitete – Istrian quality (IQ).

Čitaj više

ISO 9001:2008

Prva hrvatska regionalna razvojna agencija koja je certificirala sustav upravljanja kvalitetom po međunarodnoj normi ISO 9001:2008.

Čitaj više

TEHNIČKA POMOĆ OPERATIVNOG PROGRAMA KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. – ISTARSKA RAZVOJNA AGENCIJA (IDA) D.O.O.

Projekt "Tehnička pomoć Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. – Istarska razvojna agencija (IDA) d.o.o." započeo je u rujnu 2016. godine i traje do veljače 2019. godine.

Čitaj više

Plan nabave

Plan nabave IDA-e uz informacije o sprječavanju sukoba interesa kao i registar slopljenih ugovora o javnoj nabavi.

Čitaj više

PRISTUP INFORMACIJAMA

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja Istarske razvojne agencije IDA d.o.o..

Čitaj više

Press clipping