Klasteri

Tijekom proteklih godina, Istarska razvojna agencija uložila je mnogo truda i vremena u otkrivanje mogućih načina poticanja rasta i povećanja konkurentnosti lokalnih industrija.

Temeljem analiza provedenih na cijelom teritoriju Istarske županije ustanovljeno je da umrežavanje dionika privatnog, javnog, akademskog te razvojno-istraživačkog sektora u obliku klastera brže generira rast i razvoj te podiže konkurentnost gospodarstva na svim razinama.

Klasteri su postali općeprihvaćena komponenta planova razvoja na regionalnoj, nacionalnoj i europskoj razini.

Pokretanje i osnivanje klastera  u  Istarskoj županiji podrazumijevalo je uključivanje gotovo svih sudionika koji na bilo koji način mogu pridonijeti uspjehu klastera u svim razvojnim fazama iz javnog, privatnog, te razvojno-istraživačkog i znanstvenog sektora, dakle čitavog niza tvrtki koje mogu biti povezane u tehnološki proces, ali isto tako i niza institucija, različitih razina uprava, znanosti i ostalih, koje na bilo koji način mogu pridonijeti uspostavi u efikasnom funkcioniranju klastera.

Do sada je IDA aktivno sudjelovala u formiranju i djelovanju 3 klastera u Istarskoj županiji u područjima automobilske industrije, ICT industrije te vinarske industrije.

Trenutno aktivan klaster na području Istarske županije u kojima IDA djeluje kao članica je:

Vinistra – klaster za promociju vina Istre

Početkom 2013. godine ACH g.i.u., pa tako posredno i IDA uključeni su u Klaster konkurentnosti Hrvatske u automobilskoj industriji, na inicijativu Ministarstva gospodarstva. Klaster se osnovao s ciljem razvoja budućih zajedničkih projekata svih klastera u automobilskoj industriji na nacionalnoj razni i samim time s ciljem podizanjem konkurentnosti u tom segmentu.

Uloga IDA-e u radu i razvoju aktivnosti:

  • analiza stanja i predlaganje inicijativa za rad i razvoj klastera
  • koordinacija aktivnosti suradnje
  • praćenje i podrška tvrtkama koje su uključene ili trebaju biti uključene u klaster
  • nastup prema potpornim institucijama koje mogu pridonijeti razvoju projekata klastera
  • asistencija u pripremi projekata klastera za fondove EU

Informacije o klasterima

Za informacije o klasterima zainteresirani se mogu javiti na broj telefona  052/381900  (Kontakt osoba: Tamara Kiršić) ili putem e-maila na tamara.kirsic(at)ida.hr.