Ljudski resursi i edukacije

Počevši od 2002. godine IDA se sustavno bavi razvojem ljudskih resursa u privatnom i javnom sektoru putem provedbe raznih obrazovnih programa i projekata.

Informacije o edukacijama

Odgovorna osoba: Ivana Kalac
Zainteresirani se mogu javiti na broj telefona 052/381900 ili putem
e-maila: ivana.kalac(at)ida.hr