Vizija, misija i mjere

Vizija:

"IDA je dinamična, fleksibilna, inovativna razvojna agencija orijentirana na razvoj Istarske županije kao gospodarski konkurentne regije visokog životnog standarda."

Misija:

"Kreiranje i provedba mjera za razvoj poduzetništva s ciljem podizanja konkurentnosti gospodarstva Istarske županije."

Mjere:

  • Razvoj i primjena modela financiranja
  • Razvoj poduzetničkih zona i ostale infrastrukture
  • Razvoj ljudskih resursa
  • Primjena istraživanja i razvoja
  • Povezivanje poduzeća i razvojnih institucija (klastera)
  • Promicanje ulaganja
  • Informiranje
  • Izrada i primjena strateških razvojnih dokumenata i politika