Međunarodna suradnja i EU projekti

Međuregionalna i međunarodna suradnja, odnosno EU projekti vrlo su bitni segmenti djelovanja Istarske razvojne agencije (IDA) d. o.o. Tijekom proteklih godina IDA je ostvarila vrlo dobru suradnju s raznim institucijama i razvojnim agencijama u zemlji i inozemstvu te je kroz višegodišnju suradnju realiziran niz značajnih projekata.

IDA je do sada bila uključena u provedbu 35 projekta ukupne vrijednosti 330.000.000 HRK, sufinanciranih iz predpristupnih te strukturnih fondova EU. Budžet IDA-e u provedenim EU projektima te u onima trenutno u provedbi, iznosi 40.000.000 HRK.

Najveći projekt IDA-e ostvaren uz pomoć EU sredstava projekt je uspostave Ustanove Centra za istraživanje materijala Istarske županije (METRIS), u koji je do sada uloženo 1.500.000,00 milijuna EUR.

Neki od projekata u kojima je IDA sudjelovala od 2005. godine jesu GO NETWORK, I-log i "Implementacija Europske povelje za mala i srednja poduzeća u Republici Hrvatskoj",  koji su zaključeni u 2006., potom u 2007. projekti SLO-HR-RA, PRO.SME, FISH.LOG i CONNECT , u 2008. CoRIn, REDECON, AsviLoc, SLOHRA ZONET i Re.Cen.T. te u 2009. MET.R.IS. (INTERREG III A / PHARE 2006) u kojemu je IDA sudjelovala kao nositelj. U 2012. zaključeni su projekti AsviLoc plus (SEE); ReSNet (IPA komponenta IV - Youth in the labour market) te SLOHRA GLOBALNET (IPA II SLOVENIJA - HRVATSKA 2007.-2013.). U 2013. godini zaključeni su projekti City_SEC (IEE); INTERINO i MLADIEKOIN (IPA II SLOVENIJA - HRVATSKA 2007.-2013.) te Mode for Success - M4S (IPA komponenta IV). U 2014. zaključen je projekt Adriatic Economic Cluster Club (IPA Jadranska prekogranična suradnja). u 205. godini zaključeni su projekti NEXT (IPA Jadranska prekogranična suradnja 2007-2013) i Roof of Rock (IPA Jadranska prekogranična suradnja 2007-2013), Slohra Socionet (Prekogranična suradnja Slovenija – Hrvatska), SMART INNO (IPA II Adriatic CBC)

Trenutno su u tijeku projekti: LIFE Sec Adapt (Life Climate Action Programa Life 2014-2020.); EDIC Pula Pola (Europska komisija), EMPOWERING (Horizon 2020), HIVES (IPA Adriatic CBC),BLUETECH (IPA Adriatic CBC) i Tehnička pomoć Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. - Istarska razvojna agencija (IDA) d.o.o.