Izvor: Glas Istre, 11.11.07.

Sažetak: Mreža organiziranog trgovanja ribom će, po riječima Josipa Markovića iz Uprave za ribarstvo, dovesti do kvalitetnijeg udruživanja ribara, njihove veće socijalne sigurnosti te na koncu i do boljeg plasmana ribe i ribljih proizvoda

Organizirano tržište - veća socijalna sigurnost za ribare

Veletržnice ribe u Rijeci i Poreču trebale bi označiti početak rješavanja mnogih ribarskih problema, generalni je zaključak jučer završene dvodnevne konferencije međunarodnog projekta "Fish.log", održane u Poreču. Mreža organiziranog trgovanja ribom će, po riječima Josipa Markovića iz Uprave za ribarstvo, dovesti do kvalitetnijeg udruživanja ribara, njihove veće socijalne sigurnosti te na koncu i do boljeg plasmana ribe i ribljih proizvoda.
Župan Ivan Jakovčić podsjetio je da je Istarska županija u izgradnju porečke veletržnice uložila šest milijuna kuna te da su svjesni kako će morati još ulagati. No, ribarstvo je, kaže on, prioritet jer je "Istra nezamisliva bez njega". Rekao je i da Županija trenutno vodi razgovore s Gradom Pulom i ribarskom zadrugom "Lanterna" o izgradnji veletržnice ribom u Puli te da je za ribarsku luku u Umagu, preko europskih programa, osigurano milijun eura.
Podsjetio je i na ideju otvaranja centra za kontrolu školjkaša u Istri, jer smatra nepraktičnim da na hrvatskoj strani Jadrana postoji tek jedan centar, u Splitu. Govoreći o jedinstvenom ribljem tržištu na Jadranu, za koje se zalaže, Jakovčić je rekao da je potrebno stvoriti i brend jadranskih morskih plodova.
Predstavnik Primorsko-goranske županije Ivo Zrilić u kratkom je podsjećanju na gradnju veletržnice ribom u Rijeci rekao da njenim dovršetkom nije ostvaren konačni cilj, a to je stvaranje ribarskog centra, za što je još potrebno izgraditi ribarsku luku na području ispred bivše tvornice Torpedo.
Talijanski partneri u projektu "Fish.log", predstavnici triju talijanskih sjevernojadranskih regija istaknuli su da ovakvim zajedničkim projektima Jadran može postati more zajedništva, a ne razdvajanja.
Nakon završetka stručnog dijela konferencije, sudionici su obišli još nedovršenu porečku veletržnicu ribom. Po najavama direktora IDA-e Darka Lorencina, objekt će biti zgotovljen do konca mjeseca, dok bi veletržnica svoja vrata trebala otvoriti do kraja godine.

B. ŽIŽOVIƒÜ

Snimio M. MIJOŠEK

Pedeset tisuća vezova za više od 100 tisuća brodica

Iako bi im veletržnice trebale olakšati dio posla, hrvatske ribare još muči manjak vezova i iskrcajnih mjesta u lukama, kao i nepostojanje ribarskih luka. Nina Perko iz Ministarstva mora navela je da je u Hrvatskoj registrirano oko 106 tisuća brodica, dok se procjenjuje da na našoj obali postoji svega 50 tisuća vezova. Stoga je resorno ministarstvo, po njenim riječima, izradilo novi Pravilnik o kriterijima za određivanje namjene pojedinog dijela luke, kojim se luke otvorene za javni promet dijele na operativni, komunalni i nautički dio. Time će se, kaže Perko, napokon početi rješavati problem iskrcaja i vezivanja ribarskih brodova.