Intervju: Darko Lorencin, direktor IDA-e

Izvor: Istra News, 28.11.07.

Sažetak: Puštanje u rad veletržnice ribom u industrijskoj zoni ƒåimižin u Poreču predstavljat će važan zaokret u načinu funkcioniranja tržišta ribe u Istri. Projekt izgradnje porečke veletržnice vrijedan je 12,8 milijuna kuna, a dobar dio sredstava osiguran je temeljem projekta Fish.log. Nositelj projekta porečke veletržnice je Istarska razvojna agencija (IDA) koja je bila zadužena i za izgradnju samog objekta. S direktorom IDA-e Darkom Lorencinom razgovaramo o načinu funkcioniranja buduće veletržnice te o ostalim projektima koji se tiču izgradnje ribarske infrastrukture u Istarskoj županiji. 

Na pola puta u izgradnji ribarske infrastrukture u Istri

NEWS - Kada će veletržnica u Poreču početi s radom?
Krajem ove ili početkom iduće godine. Gradnja zgrade bila je jako zahtijevna zbog toga što ima puno komora, raznih aparatura, a postoji cijeli niz, da tako kažem, uzročno-posljedičnih karika u dovršetku opremanja objekta. Zbog svega toga na gradilištu može biti samo jedan izvođač, a ne istovremeno više njih.  
NEWS - Koje će koristi od veletržnice ribe u Poreču imati ribari, a koje obični građani?
Ribari će dobiti posve novu infrastrukturu koja će biti njima namijenjena, odnosno prodaji ribe. Time će im u mnogočemu biti olakšana prodaja ulova. Do sada se to prelamalo preko nekoliko nakupaca, a često ribari nisu ni mogli utjecati na cijenu ribe. Međutim, s vrlo jasnom kotacijom utemeljenoj na količini, cijeni i kvaliteti ribe, ribarov trud i rad bit će više valoriziran negoli dosad. Ne mislim da smo do sada imali nekvalitetnu ribu, ali s veletržnicom i izgradnjom ostale ribarske infrastrukture koja će uslijediti u Istri dobit ćemo i standardizirano tržište i kvalitetniju ribu. U okviru veletržnice na jednom mjestu obavljat će se sanitarni i veterinarski pregledi ribe, predviđena su i mjesta za skladištenje ribe, kako prije kupnje tako i poslije. Drugim riječima, dobiva se jedna cjelokupna infrastruktura. Mijenja se i proces naplate, jer će se riba prodati čim se doveze na veletržnicu i na istom mjestu se obavlja financijska transakcija. Svi kupci koji tamo budu dolazili morat će imati već deponirani novac, zatim sjedaju na tribine i s tim novcem kupuju ribu. Odmah nakon kupnje novac se isti dan knjiži u korist ribara. Tu će biti cijeli niz drugih sadržaja kao što je veletrgovina materijalom, logistika vezana za edukativnu komponentu, zatim laboratorij itd.
Kada govorimo o prednostima za same građane, zbog cijele strukture skladištenja, kontrole, riba će biti puno kvalitetnija nego dosad. Usto, porečka veletržnica ribe imat će i širi javni značaj. Hrvatska ima prosječnu potrošnju ribe znatno manju od ostalih EU zemalja. Taka da će veletržnica pridonijeti popularizaciji korištenja ribe u našoj prehrani.  
NEWS - Već duže vrijeme se govori o nužnosti izgradnje ribarske infrastrukture u Hrvatskoj radi prilagođavanja standardima kakvi postoje u zemljama EU-a. Znači li to da kada bi, recimo, sada ušli u članstvo EU-a naši ribari ne bi mogli prodavati ribu na dosadašnji način?
Dugoročno gledano - ne. Bez ove infrastrukture koju gradimo u okviru Europske unije nemoguće je funkcionirati. ƒåak i sustav poticajnih mjera za ribare odnosit će se samo na one koji budu djelovali u sustavu veletržnice. Već smo rekli da način na koji se sada riba prodaje nije baš najidealniji, jer ima previše nakupaca, ribari su vrlo često znali biti stisnuti u škripac tržišta, što znači da su se obarale cijene. Međutim, ubuduće ćemo imati vrlo jasnu proceduru prodaje ribe i ribari mogu puno jednostavnije, brže i lakše doći do plodova svoga rada. Stoga treba standardizirati tržište i staviti ga u okvire.
NEWS - Koji su daljnji prijekti po pitanju izgradnje ribarske infrastrukture u Istri?
Sve projekte radimo tako da budu nadogradivi. Stoga je naš idući korak projekt koji će uključiti izgradnju svih prihvatnih centara za ribu te veletržnicu ribe u Puli. Prihvatni centri su vrlo važna karika u izgradnji ribarske infrastrukture. Nedavno je na završnoj konferenciji projekta Fish.log u Poreču i predstavnik Ministarstva mora primijetio da u Istarskoj županiji gotovo svaki grad i općina na moru ima u svom prostornom planu predviđeno mjesto za ribare, što je veliki napredak u odnosu na prijašnje razdoblje. Prihvatni centri bili bi smješteni u svim našim ribarskim lučicama od od Rapca, Krnice, Ližnjana, Medulina, Banjola, Pule, Fažane, Rovinja, Vrsara i dalje duž zapadne obale. U prihvatnim centrima bile bi dovoljne količina leda, kako bi se riba pripremila i potom dovozila na veletržnicu na prodaju. U okviru tog projekta predviđeno je rješavanje pitanja privezišta za brodove kako bi naši ribari napokon dobili svoj prostor u lukama. Svugdje gdje postoje ribari u Istarskoj županiji, gradit će se privezišta za ribare. I tek tada imat ćemo cijelovitu i zaokruženu ribarsku infrastrukturu. Do sada smo obavili samo polovicu tog velikog posla.    
NEWS - Kada će biti zaokružena sva potrebna ribarska infrastruktura u Istri?
Za tri do četiri godine. To su opsežni projekti koji ne ovise samo o nama. Naprimjer, za izgradnju privezišta bitne su lučke uprave. Radi se također i o velikim sredstvima koja je potrebno investirati. 

NENAD IVANOVIĆ

VLASNIŠTVO I UPRAVLJANJE
Ribarska zadruga Istra ključna u vođenju veletržnice
NEWS - Je li odlučeno pitanje vlasništva nad veletržnicom? Hoće li IDA ostati vlasnik objekta?

To je sekundarno pitanje. Mi smo kao investitori te partneri u projektu Fish.log bili zaduženi za izgradnju i tom logikom smo i vlasnici. Međutim, IDA je taj projekt radila za Istarsku županiju. Istina je da još uvijek nije odlučeno hoćemo li ostati vlasnici ili ćemo zgradu unijeti u vlasništvo trgovačkog društva Veletržnica ribe d.o.o., ali ponavljam, to je samo formalno pitanje. Najbitnije je uspostaviti tehnologiju rada veletržnice.
NEWS- Hoće li ribarska zadruga Istra biti zadužena za upravljanje veletržnicom?
Da, oni će na ovaj ili onaj način imati vodeću ulogu u tome.

TKO SVE MOŽE KUPOVATI RIBU
U Poreču samo pravne, u Puli fizičke i pravne osobe
NEWS - Puno ljudi misli da će osobno, dakle kao fizičke osobe moći kupovati ribu na veletržnici u Poreču.
Ne. Pravo trgovanja imat će samo pravne osobe, odnosno obrti i tvrtke. Druga veletržnica ribe u Istri, koja je također u strategiji razvoja ribarstva Republike Hrvatske, gradit će se u Puli i ona će imati sadržaj trgovanja na malo. Zamišljeno je da Istra ima dvije veletržnice, jednu veleprodajnu (Poreč) gdje pristup imaju samo pravne osobe i drugu gdje će moći kupovati i pravne i fizičke osobe (Pula).