Realizirane kreditne linije

Istarska razvojna agencija realizirala je ukupno 15 kreditnih linija u okviru kojih je podržano 927 projekata ukupne vrijednosti 595,7 milijuna kuna.

Dosadašnji rad IDA-e d.o.o. obilježila je uspješna realizacija sljedećih kreditnih linija: 

  • Kreditnom linijom "Jamstvo za uspjeh 03" realiziran je 51 kredit u iznosu od 36,5 milijuna kuna.
  • Kreditnom linijom "Jamstvo za uspjeh 02" realizirano je 25 kredita u iznosu od 26 milijuna kuna.
  • U okviru prve kreditne linije Konzorcija za jamstva "Istra 21", nazvane "Jamstvo za uspjeh" realizirano je 25 kredita u iznosu od 19,5 milijuna kuna.  
  • Putem kreditne linija za malo gospodarstvo u turizmu na području Istarske županije realizirano je ukupno 24,2  milijuna kuna kreditnih sredstava te su financijski podržana 22 projekta.
  • Kreditnom linijom "Poduzetnik 3%" realizirano je 118 projekata u iznosu od 105,5 milijuna kuna. 
  • Kreditnom linijom "Poduzetnik 2" realizirano je ukupno 132,2 milijuna kuna kreditnih sredstava te direktno financijski podržano 226 poduzetničkih projekata.
  • Putem kreditne linije "Mladi i žene", koja je bila namijenjena poduzetnicima početnicima mlađim od 30 godina i ženama poduzetnicama, s  ukupnim kreditnim potencijalom od 2,3 milijuna kuna podržano je 12 poduzetničkih projekata.
  • Kreditna linija "Poduzetnik" realizirana je u cijelosti tijekom 2002. godine i putem nje je plasirano više od 46,1 milijuna kuna kreditnih sredstava u 85 poduzetnička projekta.
  • Putem kreditne linije "Gruda snijega" u tijeku 2001. godine plasirano je preko 24,7 milijuna kuna kreditnih sredstava i financijski podržano 49 poduzetničkih projekata.
  • Program kreditiranja malog i srednjeg poduzetništva u turizmu s naglaskom na razvoj turizma u ruralnom području rezultirao je financijskom podrškom 31 poduzetničkom projektu i realizacijom ukupno 6,1 milijuna kuna kreditnih sredstava do kraja ožujka 2002. godine.