Djelatnici

© IDA d.o.o. Istarska razvojna agencija

Mletačka 12/IV 52100 Pula
tel: ++385(52) 381 900
fax: ++385(52) 381 905
ida-uprava(at)ida.hr  

dr. sc. Boris Sabatti
direktor
boris.sabatti(at)ida.hr 

Tamara Kiršić
pomoćnica direktora
tamara.kirsic@ida.hr 

mr. sc. Edo Cetina
stručni savjetnik
edo.cetina(at)ida.hr 

Bojana Bojanić
stručna savjetnica
bojana.bojanic@ida.hr   

Alek Dragojević
stručni suradnik
alek.dragojevic@ida.hr 

Ivana Kalac
stručna suradnica
ivana.kalac@ida.hr 

Marin Lerotić
suradnik
marin.lerotic(at)ida.hr 

Anela Matić
poslovna tajnica
anela.matic(at)ida.hr 


METRIS - Ustanova Centar za istraživanje materijala Istarske župnije

Zagrebačka 30 52100 Pula
tel: ++385(52) 388 110
fax: ++385(52) 388 111
e-mail: uprava@centarmetris.hr 

dr.sc. Daglas Koraca
ravnatelj
daglas.koraca(at)centarmetris.hr 

Tea Gobo
stručna savjetnica
tea.gobo(at)centarmetris.hr 

Vedrana Grozdanić
stručna suradnica
vedrana.grozdanic@centarmetris.hr  


Tea Zubin Ferri
stručna suradnica
tea.zubin(at)centarmetris.hr 

Josipa Bilić
stručna suradnica
josipa.bilic(at)centarmetris.hr