Sjedište

© IDA d.o.o. Istarska razvojna agencija

Mletačka 12/IV 52100 Pula
tel: ++385(52) 381 900 fax: ++385(52) 381 905
e-mail: ida-uprava(at)ida.hr

Kako do nas

METRIS - Ustanova Centar za istraživanje materijala Istarske županije

Zagrebačka 30 52100 Pula
tel: ++385(52) 388 110 fax: ++385(52) 388 111
e-mail: uprava(at)centarmetris.hr

Kako do nas