Pula dobiva prvi specijalizirani centar za istraživanje metala

Izvor: Glas Istre, 18.11.08.

Sažetak: Centar će se otvoriti u zgradi stare kirurgije, u dijelu gdje se nalazi operacijska sala, i protezat će se na ukupno 500 četvornih metara. Tamo će se otvoriti tri laboratorija u kojima će se vršiti ispitivanje i istraživanje metala, rezova i varova. Već sada postoji inicijativa za otvaranjem tehnološkog fakulteta koji bi mogao koristiti usluge centra, rekao je direktor IDA-e Darko Lorencin

Na području stare pulske bolnice, u sklopu odjela kirurgije, u svibnju iduće godine trebao bi zaživjeti centar za istraživanje metala koji će nastati u sklopu projekta MET.R.I.S. Inicijator i glavni nositelj projekta vrijednog 740 tisuća eura je Istarska razvojna agencija (IDA) koja ga je kandidirala u sklopu programa PHARE 2006, odnosno projekta prekogranične suradnje između Hrvatske i Italije. Direktor IDA-e Darko Lorencin naglasio je da je ugovor o sufinanciranju potpisan krajem rujna, a Europska komisija je za realizaciju novog istraživačkog centra odobrila 485.440 eura.

Ideja o istraživačkom centru nastala je nakon analize istarskog gospodarstva koja je pokazala, tvrdi Lorencin, da je prerađivačka industrija najvažniji gospodarski sektor s više od 33 posto ukupnog dohotka, a samo metalna industrija čini više od 50 posto prerađivačke industrije. Po njegovim riječima, projektom koji će trajati ukupno 14 mjeseci planira se uspostaviti istraživački centar za metalnu industriju koji će ponajprije malim i srednjim poduzetnicima olakšati postizanje veće konkurentnosti na globalnom tržištu.

- Centar će se otvoriti u zgradi stare kirurgije, u dijelu gdje se nalazi operacijska sala, i protezat će se na ukupno 500 četvornih metara. Tamo će se otvoriti tri laboratorija u kojima će se vršiti ispitivanje i istraživanje metala, rezova i varova. Projekt MET.R.I.S. predstavlja platformu za mnoge druge moguće aktivnosti. Naime, već danas postoji interes da se u Puli pokrene tehnološki fakultet koji bi mogao koristiti usluge centra, a isto tako očekujemo da će usluge laboratorija tijekom nastave moći koristiti i srednjoškolci koji će možda studirati na tom studiju, rekao je Lorencin.

Ipak, centar je u prvom redu namijenjen malim i srednjim poduzetnicima u metalnom sektoru koji su danas okupljeni oko velikih kompanija i djeluju pretežito kao njihovi dobavljači. U slučaju da velike kompanije prestanu koristiti njihove usluge, veli Lorencin, istarsko gospodarstvo bi se našlo u problemima zbog velikog broja zaposlenih u tom sektoru.

- Stoga je svrha istraživačkog centra usmjerena prema stimuliranju i potpori projektnih inicijativa, što će značajno utjecati na razvoj i povećanje ulaganja u metalni sektor. Također, utjecat će na povećanje zaposlenosti i komercijalizaciju novih tehnologija čime će se ojačati lokalno gospodarstvo. Takav specijalizirani centar u Hrvatskoj ne postoji, a očekujemo da ćemo naš otvoriti u svibnju iduće godine, rekao je Lorencin.

U laboratorijima bi radila do tri stručnjaka koja bi vršila analizu uzoraka metala, a u sklopu centra će se nalaziti i uredski prostor i konferencijska sala. Lorencin ističe da bi adaptacija prostora trebala započeti početkom iduće godine, a paralelno će se nabavljati i oprema za istraživanje. Nakon uređenja prostora bivše kirurgije i nadzora cijelog kompleksa, IDA planira novi centar predstaviti na tržištu.

Lorencin ističe da prerađivačka industrija predstavlja najveći "kolač" u sektoru gospodarstva, dok je više od polovice prerađivačke industrije orijentirano na metal.

- Shvatili smo da trebamo nešto poduzeti po tom pitanju, a otvaranje centra bio je logičan slijed. Razgovarali smo s vodećim tvrtkama u sektoru metala, konkretno s brodogradilištem Uljanik i tvrtkom Cimos, a samim projektom predviđeno je podizanje konkurentnosti njihovih proizvoda. Osim rekonstrukcije stare kirurgije i opremanja prostora, predviđena je i edukacija te osposobljavanje budućih zaposlenika i poduzetnika koji djeluju u metalnoj industriji, rekao je Lorencin i dodao da je prioritet stvaranje infrastrukturne baze za istraživanje i razvoj novih tehnologija u proizvodnji. Partneri Istarske razvojne agencije su Istarska županija i talijanska provincija Venecija, a na projektu surađuju Fakultet strojarstva i brodogradnje iz Zagreba te Visoka tehnička škola i Politehnički studij u Puli.

D. BAŠIƒÜ-PALKOVIƒÜ