Seminar o primjeni modela javno-privatnog partnerstva

Izvor: Glas Istre, 17.02.09.

Sažetak: Seminar "Primjena modela javno-privatnog partnerstva u Hrvatskoj", održan je u IDA-i, a okupio je 30-ak ljudi, mahom djelatnika u jedinicama lokalne samouprave. 

Privatni partner snosi rizik i plaća penale

Prednosti modela javno-privatnog partnerstva jesu u tome da se oko 80 posto projekata završi u roku, poštuje se budžet te je manje grešaka u projektiranju i građenju, rekao je predavač ekonomist Zrinski Pelajić prilikom jučerašnjeg seminara pod nazivom "Primjena modela javno-privatnog partnerstva u Hrvatskoj", koji je okupio 30-ak ljudi, mahom djelatnika u jedinicama lokalne samouprave. Pelajić je kao prednosti JPP-a naveo i dugoročnost ugovora, koji vrijedi i nakon promjene vlasti. Ipak, istaknuo je da su šanse da se u ovoj godini projekti financiraju modelom javno-privatnog partnerstva minimalne, uglavnom zbog krize.
Javno-privatno partnerstvo podrazumijeva oblike suradnje između javnog i privatnog sektora s ciljem da se osiguraju financiranje, gradnja, obnova, upravljanje i održavanje neke infrastrukture ili pružanja usluga, a po ovom su modelu izgrađene tri od šest novih dvorana u Hrvatskoj. Kapitalni projekti u prošlosti su se financirali tradicionalnim načinom ustupanja radova, odnosno javni je sektor taj koji naručuje usluge projektiranja i građenja, preuzima odgovornost održavanja i uporabe, samostalno financira realizaciju te preuzima većinu rizika i povećane troškove u fazi uporabe objekta. U javno-privatnom partnerstvu privatni sektor osigurava financije, osmišljava, gradi i upravlja objektom, a za usluge je plaćen tek nakon što isporuči neku građevinu. Za javno-privatno partnerstvo karakteristično je i da privatni partner snosi rizik, plaća penale za zakašnjele radove i održavanje objekta. Uz brojne prednosti, JPP ima i nedostataka, kao što su dulji proces javne nabave, teško dostupan privatni kapital i opasnost od pomodarske uporabe tog modela. Model se uglavnom primjenjuje na izgradnju infrastrukture u području transporta, potom sportskih, zdravstvenih i školskih objekata, a država u kojoj je najučestaliji je Velika Britanija.
Seminar je održan u prostorijama Istarske razvojne agencije, koja na projektu edukacije za djelatnike javnog i privatnog sektora surađuje s Ministarstvom gospodarstva, rada i poduzetništva.

M. ČETKOVIĆ