Osnovan glavni odbor i radna grupa za izradu županijske razvojne strategije od 2011. do 2013.

Izvor: Glas Istre, 03.11.10.

Sažetak: Županijska strategija mora biti uskladena s nacionalnom strategijom, odnosno s politikom Europske unije i značajan je dokument za povlačenje europskog novca

Temeljni dokument za razvoj Istre

Istarski župan Ivan Jakovčić je prošli tjedan donio zaključak da se pristupa izradi županijske razvojne strategije od 2011. do 2013. godine. Osnovao je Glavni odbor i Radnu grupu za izradu strategije, dok je za koordinaciju zadužena IDA.

Uz župana u Glavnom odboru su njegov zamjenik Vedran Grubišić, načelnik županijske uprave Valerio Drandić, direktor IDA-e Darko Lorencin i v.d. županijskog pročelnika za međunarodnu suradnju Oriano Otočan, svi županijski pročelnici, čelnici nekih županijskih tvrtki, predstavnici Saveza sportova i Službe zaštite i spašavanja, ali i dr. Valter Boljunčić, pročelnik Odjela za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković", Mladen Ferenčić, savjetnik u Županijskoj komori Pula te Irena Peruško iz područne službe Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Županijska razvojna strategija je temeljni planski dokument za održivi društveno-gospodarski razvoj županije i mora biti uskladena s nacionalnom strategijom, odnosno s kohezijskom politikom Europske unije i značajan je dokument za povlačenje europskog novca. Krajem 2009. je donesen Zakon o regionalnom razvoju po kojem strategiju donose županijske skupštine. Načela politike regionalnog razvoja su: solidarnost i usmjerenost, jednake mogućnosti, partnerstvo i suradnja, strateško planiranje, udruživanje financijskih sredstava,
praćenje i vrednovanje, održivost i lokalna autonomija. Uveden je i indeks razvijenosti koji pokazuje koliko je neko područje Hrvatske iznad ili ispod prosjeka razvijenosti. Po tom će se indeksu odredivati kojoj županiji, gradu ili općini treba pomoć države. U izradi županijske razvojne strategije bit će ocijenjeni rezultati postignuti Regionalnim operativnim programom, master planom turizma i Strategijom ruralnog razvoja. Važnu ulogu u strategiji imat će
Partnersko vijeće.

Početkom listopada je nezavisni vijećnik Ivo Uccio Miletić  pitao zašto Skupština još nije imenovala Partnersko vijeće za izradu županijske razvojne strategije. Župan je rekao da je strategija samo nastavak ROP-a i da je Partnersko vijeće tada formirano. Time nezavisni vijećnici nisu bili zadovoljni pa su poslali u skupštinsku proceduru prijedlog zaključka o imenovanju Partnerskog vijeća, navodeći strukture koje bi trebale dati predstavnike.

Od Dina Kozlevca, predsjednika Županijske skupštine, saznajemo da je zahtjev zaprimljen, ali još nije odlučeno hoće li ući u skupštinsku proceduru. Inače, u Partnerskom odboru za ROP od 2006. do 2010. su 32 člana, od kojih neke osobe više nisu na onim funkcijama koje se tamo navode. Primjerice pet od deset navedenih gradonačelnika više nisu na tim funkcijama, kao niti čelne osobe HGK-Županijske komore i Obrtničke komore Istre.

Indeks razvijenosti

Vlada je u srpnju donijela odluku o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti koja stupa na snagu 1. siječnja 2011. Stupanj razvijenosti se računao na osnovi prosječnog dohotka i prosječnih izvornih prihoda po stanovniku, prosječne stope nezaposlenosti, kretanja stanovništva i udjela obrazovanog stanovništva u skupini od 16 do 65 godina. Županije su razvrstane u četiri skupine, a Istarska je u četvrtoj s indeksom razvijenosti većim od 125 posto od prosjeka Hrvatske, uz Grad Zagreb i Primorsko-goransku županiju. Za općine i gradove ima pet skupina, s tim da su u petoj najrazvijenijoj (indeks razvijenosti veći od 125 posto državnog prosjeka) Novigrad, Poreč, Rovinj, Umag te Bale, Fažana, Funtana, Kanfanar, Medulin, Tar-Vabriga i Vrsar. Ostali istarski gradovi i općine su u četvrtoj skupini s indeksom razvijenosti izmedu 100 i 125 posto prosjeka Hrvatske.

S. BENIĆ