Predstavljena Županijska razvojna strategija od 2011. do 2013.

Izvor: Regional Express, 11.11.10.

Sažetak: U sjedištu Istarske razvojne agencije predstavljen temeljni planski dokument za održivi društveno-gospodarski razvoj Istarske županije - Županijska razvojna strategija 2011. - 2013.

Postavljeni novi prioriteti, glavni cilj razvoj gospodarstva

U sjedištu Istarske razvojne agencije danas je predstavljen temeljni planski dokument za održivi društveno-gospodarski razvoj Istarske županije - Županijska razvojna strategija 2011. - 2013. O Županijskoj razvojnoj strategiji govorio je direktor IDA-e, Darko Lorencin uz prisustvo tima koordinatora za razvoj, Anice ƒåernjul i Tamare Kiršić.

Županijska razvojna strategija je nastavak Regionalne operativnog programa IŽ. Ona je temeljni dokument kojim se rješavaju temeljna društvena i gospodarska pitanja. Puno je sistematičnija i usustavljenija od dosadašnjeg Regionalnog operativnog programa.

Definirana su tijela za provedbu ŽRS, a to je glavni tim koji čini pet osoba sa županom Jakovčićem na čelu, Županijska radna grupa i Partnersko vijeće. Partnersko vijeće ima za funkciju uključivanje javnosti u izradu ŽRS čime se želi doprinijeti kvaliteti strategije. Žele se uključiti svi segmenti društva. U izradu strategije bit će uključen i privatni sektor putem komora odnosno putem Hrvatske gospodarske komore i Obrtničke komore IŽ.

Do sada su održana tri sastanka Županijske radne grupe te se provela analiza i ocjena stanja. Sada slijedi osnovna analiza, pregled stanja te statistička obrada podataka svih segmenata. Županijska radna grupa će izraditi SWOT analizu kojom će se artikulirati i nadograditi osnovna analiza, a zatim slijedi izrada strateških ciljeva i prioriteta kako bi se došlo do konkretnih projekata.

Kao prvi strateški cilj Lorencin je istaknuo razvoj gospodarstva, odnosno poduzetništva. Do sada je bilo zastupljeno samo malo i srednje poduzetništvo, a sada se granica pomiče kako bi se privukla strana ulaganja. Radit će se i na formiranju internacionalnih klastera. Kao novi prioritet postavljena je energetska efikasnost s ciljem racionalizacije klasičnih izvora energije i upotreba obnovljivih izvora energije.

Od ponedjeljka, 15. studenog na web stranicama IDA-e i Istarske županije ŽRS će biti dostupna javnosti kako bi mogli davati svoje komentare na pojedine faze izrade.

E.O.