Kreditiranje

Istarska razvojna agencija (IDA) d.o.o. iz godine u godinu osmišljava, ugovara i omogućava plasiranje kreditnih linija na tržište za obrtnike i poduzetnike s područja Istarske županije. Na taj se način poduzetnicima omogućava korištenje kredita po uvjetima povoljnijim od tržišnih, a od 2005. godine se pokretanjem Jamstvenog fonda pruža mogućnost izdavanja jamstava u visini do 75% glavnice kredita, bez obzira radi li se o poduzetnicima početnicima ili onima u fazi rasta i razvoja.

Istarska razvojna agencija realizirala je ukupno 15 kreditnih linija u okviru kojih je podržano 927 projekata ukupne vrijednosti 595,7 milijuna kuna.

Temeljni cilj programa financijske podrške za malo i srednje poduzetništvo je stvaranje povoljnog okruženja putem kvalitetnih izvora financiranja i olakšanim pristupom financiranju što je preduvjet za nove investicije koje su temeljni čimbenik rasta i razvoja gospodarstva, a koje u konačnici rezultiraju efektima kao što su: otvaranje novih poslovnih subjekata, rast i razvoj postojećih poslovnih subjekata, povećanje zaposlenosti, povećanje konkurentnosti gospodarstva, uvođenje novih tehnologija i dr.

Uloga IDA-e u radu i razvoju aktivnosti:

  • informiranje poduzetnika o kreditnim linijama
  • provedba, koordinacija i promocija kreditnih linija
  • komunikacija i koordinacija s poslovnim bankama
  • izdavanje jamstava
  • marketing  kreditnih linija
  • praćenje poduzetnika tijekom cijelog razdoblja korištenja i otplate kredita
  • komunikacija i koordinacija programa s tijelima nadležnima za sustav državnih potpora
  • koordinacija programa s institucijama za poticanje malog i srednjeg poduzetništva

Informacije o kreditnim linijama

Odgovorne osobe: Edo Cetina i Alek Dragojević
Za informacije o kreditnim linijama za poticanje malog i srednjeg poduzetništva zainteresirani se mogu javiti na broj telefona 052/ 381900 ili putem e-mailova: edo.cetina(at)ida.hr ili alek.dragojevic(at)ida.hr