Centar za popularizaciju znanosti i inovacija Istarske županije

Centar za popularizaciju znanosti i inovacija Istarske županije uspostavljen je od strane Istarske razvojne agencije i Zajednice tehničke kulture Pula na adresi Uspon Frane Glavinića 1 u Puli te je službeno otvoren 12. svibnja 2015. godine. Istarska razvojna agencija omogućila je nabavu opreme za opremanje novoosnovanog Centra u sklopu europskog projekta Smartinno (Program Jadranske prekogranične suradnje -IPA II) gdje sudjeluje kao jedan od projektnih partnera, dok je Zajednica tehničke kulture Pula omogućila renoviranje zgrade. Ukupna vrijednost investicije je 800.000,00 kuna. Svrha osnivanja ove vrste Centra također je promicanje interesa u znanosti među djecom i mladima, rano usmjeravanje  darovite djece u znanosti u suradnji sa stručnim mentorima, razvijanje timskog rada, usvajanje novih tehnologija, razvoju inovacija, istraživanje i razvoj kreativnih sposobnosti kod djece te biti će omogućen pristup lokalnoj zajednici. Centar se sastoji od nekoliko jedinica poput fizike, mehanike, termodinamike, elektromagnetizma te će kroz svoj stalni postav zanimljivih pokusa, radionica, predavanja i sl. pomagati obrazovnim institucijama da lakše ostvare svoje programske zadatke te da se dodatno popularizira znanost.

Centar je početkom mjeseca rujna 2015. godine otvorio vrata školama Istarske županije gdje  se odrađuje nastava iz predmeta fizike pod vodstvom stručnih mentora i profesora.  Posjete se uspješno odrađuju minimalno dva puta tjedno. U 2016. godini planira se nastaviti sa planom posjete srednjih i osnovnih škola Istarske županije Centru kako bi im približili zanimljivosti vezane uz tehničke i prirodne znanosti. Tijekom 2016. godine bit će uspostavljena i web stranica centra -  www.cpzi.eu, kako bi se lakše mogle pratiti aktivnosti samog Centra.