Centar za popularizaciju znanosti i inovacija Istarske županije

Centar za popularizaciju znanosti i inovacija Istarske županije uspostavljen je od strane Istarske razvojne agencije i Zajednice tehničke kulture Pula na adresi Uspon Frane Glavinića 2 u Puli te je službeno otvoren 12. svibnja 2015. godine. Istarska razvojna agencija omogućila je nabavu opreme za opremanje novoosnovanog Centra u sklopu europskog projekta Smartinno (Program Jadranske prekogranične suradnje -IPA II) gdje sudjeluje kao jedan od projektnih partnera, dok je Zajednica tehničke kulture Pula omogućila renoviranje zgrade. Ukupna vrijednost investicije je 800.000,00 kuna. Svrha osnivanja ove vrste Centra također je promicanje interesa u znanosti među djecom i mladima, rano usmjeravanje  darovite djece u znanosti u suradnji sa stručnim mentorima, razvijanje timskog rada, usvajanje novih tehnologija, razvoju inovacija, istraživanje i razvoj kreativnih sposobnosti kod djece te biti će omogućen pristup lokalnoj zajednici. Centar se sastoji od nekoliko jedinica poput fizike, mehanike, termodinamike, elektromagnetizma te će kroz svoj stalni postav zanimljivih pokusa, radionica, predavanja i sl. pomagati obrazovnim institucijama da lakše ostvare svoje programske zadatke te da se dodatno popularizira znanost.

Centar je početkom mjeseca rujna 2015. godine otvorio vrata školama Istarske županije gdje  se odrađuje nastava iz predmeta fizike pod vodstvom stručnih mentora i profesora. Od početka rada Centra do kraja prvog polugodišta školske godine 2016/2017 kroz Centar prošlo je više od 2100 učenika sa preko 300 sati rada. Do kraja 2017. godine planira se nastaviti sa planom posjete srednjih i osnovnih škola Istarske županije  kako bi im približili zanimljivosti vezane uz tehničke i prirodne znanosti. Uz odrađivanje nastave iz predmeta fizike, Centar planira tokom 2017. godine proširiti svoj program i na nastavni predmet kemiju.

Aktivnosti samog Centra možete pratiti na web stranici www.cpzi.eu