Sustav kvalitete u Istarskoj razvojnoj agenciji (IDA) d.o.o.

Istarska razvojna agencija (IDA) d.o.o. prva je hrvatska regionalna razvojna agencija koja je certificirala sustav upravljanja kvalitetom po međunarodnoj normi ISO 9001:2008.

Provjeru je izvršila certifikacijska tvrtka SGS ICS te dana 22. ožujka 2004. godine izdala certifikat o usuglašenosti sustava upravljanja kvalitetom u IDA-i s zahtjevima ove međunarodne norme. IDA je u više navrata recertificirala sustav upravljanja kvalitetom sukladno odredbama norme.

Sustav upravljanja kvalitetom uspostavljen je kako bi se ostvarila politika upravljanja kvalitetom i osigurala sukladnost procesa poticanja malog i srednjeg poduzetništva Istarske županije u skladu sa zahtjevima korisnika usluga/poduzetnika i prema zahtjevima norme ISO 9001:2008.

Politika kvalitete

Svrha sustava upravljanja kvalitete jest da osigura slijedeće:

 • zahtijevanu kvalitetu tijekom obavljanja poslovnih aktivnosti poticanja malog i srednjeg poduzetništva Istarske županije
 • precizno, točno i pravovremeno obavljanje svih aktivnosti (osnovnih i pratećih) poticanja malog i srednjeg poduzetništva Istarske županije

Predstavnik poslovodstva

Dužnosti, odgovornosti i prava predstavnika poslovodstva uključuju:

 • utvrđivanje načina za održavanje i unapređivanje sustava upravljanja kvalitetom, te njihove prilagodbe potrebama i djelatnostima IDA-e d.o.o.,
 • provjeravanje učinkovitosti sustava upravljanja kvalitetom (npr.: učinkovitost i primjenjivost sustava dokumenata, itd.),
 • poboljšanja i poticanje radnji koje sprečavaju pojavu neodgovarajućih radnih aktivnosti tijekom obavljanja redovitih poslovnih aktivnosti,
 • provjeriti primjenu rješenja i popravnih radnji.

Predstavnikom  Poslovodstva, koji ima ovlaštenje i snosi odgovornost za učinkovitu primjenu i održavanje sustava kvalitete, Poslovodstvo  IDA-e d.o.o. imenovalo je stručnog savjetnika.

Poslovodstvo IDA-e d.o.o. je Stručnom savjetniku dodijelilo ovlasti i odgovornosti potrebne za:

 1. primjenu i održavanje sustava kvalitete u skladu sa zahtjevima ISO 9001:2008,
 2. izvješćivanje Poslovodstva o učincima sustava kvalitete radi ocjene i usavršavanja tog sustava;
 3. predlaganje i iniciranje aktivnosti usmjerenih na stalno usavršavanje sustava kvalitete.

Predstavnik Poslovodstva odgovoran je da:

 • nadzire i osigura propisano provođenje svih aktivnosti koje su obuhvaćene sustavom upravljanja kvalitetom,
 • promiče svijest o zahtjevima korisnika usluga/poduzetnika i zahtjevima norme ISO 9001:2008,
 • izvještava i obavještava djelatnike o provođenju i učinkovitosti sustava upravljanja kvalitetom,
 • nadzire i osigurava da svi zaposlenici razumiju sustav upravljanja kvalitetom,
 • analizira i korigira postojeće stanje sa članovima radne skupine/Poslovodstva putem nezavisne unutarnje ocjene sustava upravljanja kvalitetom,
 • nadzire i osigurava održavanje i dokumentiranje sustava upravljanja kva

Informacije o sustavu kvalitete

Predstavnica poslovodstva za učinkovitu primjenu i održavanje sustava kvalitete je stručna savjetnica Tamara Kiršić. Dodatne informacije moguće je dobiti putem telefona 052/381-900 ili e-maila tamara.kirsic(at)ida.hr.