EMPOWERING

Projekt EMPOWERING (Empowering Local Public Authorities to Build Integrated Sustainable Energy Strategies) nastao je iz potrebe za pružanjem podrške jedinicama lokalne uprave i samouprave u smanjenju emisije CO2 kroz  jačanje i oblikovanje kapaciteta općina i regionalnih predstavnika u stvaranju integrirane energetske strategije i planova te postizanja ciljeva zadanih klimatskim i energetskim okvirom do 2030. g. pri rješavanju pitanja kao što su:

  • poduzimanje sljedećeg koraka prema smanjenju emisija stakleničkih plinova za 80-95 % u usporedbi s razinama iz 1990. do 2050.
  • visoke cijene energije i osjetljivost gospodarstva EU-a na buduće poraste cijena, posebno nafte i plina
  • ovisnost EU-a o uvozu energije, često iz politički nestabilnih područja
  • potreba za zamjenom i modernizacijom energetske infrastrukture i pružanje stabilnog regulatornog okvira mogućim ulagačima
  • potreba da se EU dogovori o cilju smanjenja emisija stakleničkih plinova za 2030. kao dio doprinosa predstojećim pregovorima o novom globalnom sporazumu o klimatskim promjenama. 

Lokalne vlasti  imaju ključnu ulogu u ublažavanju klimatskih promjena. Više od polovice emisije stakleničkih plinova stvaraju gradovi. Naime, 80% stanovništva živi i radi u gradovima, gdje se troši do 80% energije. Lokalne vlasti najbliže su građanstvu, odnosno u idealnoj su poziciji za shvaćanje navedenog pitanja, vitalnog značaja za široko građanstvo.

Navedeni projekt, ukupne vrijednosti 1.497.003,75 EUR, odobren je za financiranje na natječaju pod nazivom 'Energetski učinkovito istraživanje i razvoj' u okviru HORIZON-a 2020. u sklopu programa H2020-EE-2015-3-MarketUptake. Predviđeno trajanje projekta je 36 mjeseci a službeno će započeti sa provedbom 01.02.2016. godine. U projektu sudjeluje 8 partnera iz ukupno 7 zemalja sa vodećim partnerom Sviluppo Marche SpA. Istarska razvojna agencija sudjeluje u projektu s budžetom od 128.375,00 EUR koji je 100% sufinanciran od strane Europske komisije.

U sklopu projekta EMPOWERING  bit će provedena analizu stanja u sektoru energetike te usvajanje novog i nadogradnja postojećeg Akcijskog plana održivog korištenja energije (SEAP) uključenih općina i gradova, a što će ih u konačnici približiti cilju postanka energetski održivom zajednicom. Općine i gradovi uključeni u projekt dobit će potporu regionalnih razvojnih i regionalnih energetskih agencija uključenih u projekt, te realizirati aktivnosti koje će znatno nadilaziti ciljeve 20-20-20 zadane od strane EU.

Aktivnosti projekta podrazumijevaju zajedničku strategiju u cilju smanjenja emisija CO2 i povećanja energetske efikasnosti u regiji. Ne bi li postigli navedeni cilj, partneri u projektu polazit će edukacije te biti uključeni u razne aktivnosti usmjerene na podizanja svijesti o uravnoteženom korištenju energije. Tijekom prve godine implementacije projekta, navedeno će biti realizirano putem edukacija i studijskih posjeta partnerskim općinama i gradovima.

Više informacija potražite na službenoj stranici projekta: http://www.empowering-project.eu/ 

Kontakt osoba za više informacija je Bojana Bojanić - bojana.bojanic(at)ida.hr