SLOHRA SOCIONET

Projekt „SLOHRA SOCIONET – Udruženi u razvoju novih mogućnosti zapošljavanja uz pomoć društvenog poduzetništva“, odobren je za financiranje u okviru programa prekogranične suradnje Slovenija – Hrvatska (Europski fond za regionalni razvoj) na trećem natječaju za prikupljanje projektnih prijedloga.

Ukupni budžet projekta koji se provodi od veljače 2015. do travnja 2016. godine iznosi 519.362,93 EUR, pri čemu se iz Europskog fonda za regionalni razvoj sufinancira 85 % ukupnog iznosa prihvatljivih troškova projekta. Od ukupne vrijednosti projekta za IDA-u je namijenjeno 61.584,71 eura.

Regionalni razvojni center Koper je nositelj projekta, a preostali partneri: Središče Rotunda, Koper, RRA Notranjsko –kraške regije, d.o.o.,Razvojni center Novo mesto d.o.o., Regionalna razvojna agencija Posavje, Istarska razvojna agencija d.o.o., Razvojna agencija Karlovačke županije d.o.o te, Regionalna razvojna agencija Porin d.o.o. Rijeka.

Posebni prekogranični ciljevi i aktivnosti projekta:

- osnažiti zajednički prekogranični sustava društvenog poduzetništva, s namjerom povećanja konkurentnosti na slovensko-hrvatskom i drugim tržištima EU, što se planira postići provedbom sljedećih aktivnosti:

 - izrada analize stanja i potencijala za razvoj socijalnog poduzetništva u regijama uključenima u projekt

  - provedba obrazovnih programa za potencijalne osnivače društvenih poduzeća

 - provedba obrazovnih programa za promotore društvenog poduzetništva

  - provedba regionalnih konferencija na temu društvenog poduzetništva

  - provedba izbora na najbolju ideju uspostave društvenog poduzeća

  - izrada metodologije za razradu poslovnog plana društvenog poduzeća

  - razrada 7 različitih modela uspostave društvenog poduzeća te osnivanje najmanje jednog društvenog poduzeća u prekograničnom području

  - izrada promotivnog filma za pobjednika izbora za najbolju ideju društvenog poduzetništva

  - oblikovanje potpornog okruženja za društveno poduzetništvo u prekograničnom području i potpisivanje sporazuma o suradnji između institucija potpornog okruženja za jačanje društvenog poduzetništva

  - uspostava info centara za društveno poduzetništvo u regijama uključenim u projekt

  - promocija kako društvenog poduzetništva, tako i  rezultata projekta i animacija okruženja za osnivanje društvenih poduzeća kao dugoročnog rješenja za zapošljavanje teže zapošljivih socijalnih skupina

Strategijom razvoja društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020. godine istaknuto je kako društveno poduzetništvo može značajno pridonijeti ispunjenju strateških ciljeva Europe 2020. kroz inovativne odgovore na probleme nezaposlenosti, siromaštva i socijalne isključenosti.

Obzirom da  se radi o jednoj od strateških mjera razvoja na europskoj razini, radi se na razvoju ovakvih i sličnih projekata kojima se nastoji analizirati sam potencijal regija za razvoj društvenog poduzetništva te podići razinu znanja i iskustva zainteresiranih dionika putem edukacija i umrežavanja s prekograničnim partnerima iz Slovenije, koji tu imaju više iskustva i primjera dobre prakse.

Svi rezultati projekta, kao i izrađene analize stanja i potencijala razvoja društvenog poduzetništva po regijama dostupni su na web stranici projekta: www.slohra-socio.net .

Analizu stanja društvenog poduzetništva za područje Istarske županije možete preuzeti ovdje.