NEXT

Projekt Collaborative platform to support research and technology transfer – NEXT, kandidiran je u okviru drugog natječaja Programa IPA Jadranska prekogranična suradnja 2007-2013, zaključenog  02. studenog 2011.godine. Evaluacija projekta provedena je  tijekom 2012. godine te provedba projekta započela je  krajem iste.

Nositelj projekta je Regija Marche (I), a partneri u projektu su: Regija Puglia, Grad Šibenik, IDA, Gospodarska komora Crne Gore, Sveučilište Donja Gorica Crna Gora, Regionalno vijeće Shkodra- Albanija, Fakultet agronomije i prehrambene tehnologije Mostar, REDAH, REDASP, Zaklada za razvoj-Albanija.

Predviđena ukupna vrijednost projekta je 2.999.180,00 EUR, od čega je IDA-i namijenjeno 221.500,00 EUR. 

Od navedenih 221.500,00 EUR, EU sufinancira 85 %, odnosno 188.275.000  EUR, dok sufinanciranje od strane IDA-e iznosi 15 %, odnosno 33.225,00 EUR.

Glavni cilj projekta je kreirati efikasnu platformu za uspostavu suradnje između istraživačkih institucija, centara za transfer tehnologije, privatnog poduzetničkog sektora te razvojnog sektora u prekograničnom području.

Specifični ciljevi projekta su:

  • mapirati aktivnosti znanstveno-istraživačkih institucija i centara za transfer tehnologija u prekograničnim regijama uključenim u projekt
  • uspostaviti te osnažiti mrežu za razvoj istraživanja i tehnoloških inovacija u prekograničnom području
  • olakšati suradnju između inovatora u prekograničnim regijama uključenim u projekt
  • istražiti mehanizme razvoja inovacija i poboljšanja transfera tehnologija u prekograničnom području.

Aktivnosti IDA-e u projektu obuhvaćaju: koordinaciju dijela aktivnosti vezanih uz Istarsku županiju, izradu studije uspostave i izvedivosti te idejnog rješenja tehnološkog parka Istre, doprinos u razvoju prekogranične kolaborativne tehnološke platforme, doprinos u razmjeni znanja, vještina i iskustva istraživača centra METRIS s ostalim istraživačima u prekograničnim regijama uključenim u projekt te dijelom promidžbene aktivnosti.

http://www.project-next.eu/en/