Projekt ClusterPoliSEE - Smarter Cluster Policies for South East Europe

Opći cilj projekta ClusterPoliSEE je ojačati kapacitete ključnih dionika u stvaranju politika u programskom području  za suočavanje i predviđanje promjena na tržištu putem razvoja strategija pametnih specijalizacija za jačanje i razvoj klastera.

Navedeni projekt, ukupne vrijednosti 5.186.352,00 EUR, odobren je za financiranje kao Strateški projekt po III. pozivu programa SoutheastEurope (SEE). Projekt traje 30 mjeseci, a službeno je započeo s provedbom 01.05.2012.

U projektu sudjeluje 24 partnera iz ukupno 11 zemalja, među kojima i Istarska razvojna agencija s budžetom od 203.500,00 EUR. Nositelj projekta je Regija Marche,  a partneri: AWS, Austria Wirtschaftsservice Ltd; Ecoplus - The business Agency of Lower Austria Ltd, The Bulgarian Small and Medium Enterprises Promotion Agency, Union of Hellenic Chamber of Commerce; Region of Central Macedonia; Athena Research and Innovation Center in Information; Communication and Knowledge Technologies / Corallia Clusters Initiative Unit, MAG - Hungarian Economic Development Centre; Pannon Business Network Association, Marche Region – European Policies Department - Managing Authority for ERDF and ESF; Emilia Romagna Region; Veneto Region; Ministry of Economic Development – Department for Development and Economic Cohesion, North East Regional Development Agency; Institute for Economic Forecsating; National Authority for Scientific Research; Ministry of Economy, Commerce and Bussiness Environment, The Union of Slovak Clusters; Trnava self Governing Region; Ministry of Economy, University of Primorska, Science and Research Centre of Koper; Maribor Development Agency, Albanian Invesetment Development Agency, University of Novi sad; Provincial Secretariat for Economy.

Projekt je usmjeren na  jačanje kapaciteta ključnih dionika u stvaranju politika u programskom području  za suočavanje i predviđanje promjena na tržištu putem razvoja strategija pametnih specijalizacija za jačanje i razvoj klastera.

Radni plan projekta bazira se na pristupu matrice preko koje će se raditi na jačanju i umrežavanju 6 razvojnih područja klastera u 6 radnih skupina:

  • Istraživanje i razvoj te uvođenje inovacija u razvoj klastera
  • Održivi razvoj kroz razvoj klastera
  • Međunarodna suradnja i umrežavanje klastera
  • Financijska podrška klasterima (Jačanje financijskog okvira)
  • Klasterska i regionalna specijalizacija
  • Nove vještine i poslovi

Projekt se sastoji od operativnih faza:

  1. prikupljanje i obrada podataka nužnih za analizu stanja klastera na međunarodnoj razini
  2. poboljšanje klasterskih politika na regionalnim razinama.

Uloga IDA-e u projektu sastoji se od koordinacije rada radne skupine br. 2. - Održivi razvoj kroz razvoj klastera u kojoj sudjeluju još tri projektna partnera te dva vanjsk eksperta koji će biti podugovoreni tijekom 2012. godine.

Projekt traje 30 mjeseci; 05/2012 - 10/2014.

http://www.clusterpolisee.eu/