RoofofRock

Glavni cilj projekta RoofofRock - Limestone as the common denominator of natural and cultural heritage along the karstified part of the Adriatic coast  je jačanje upravljačkih vještina za očuvanje prirodnih i kulturnih resursa regionalnom suradnjom. U ovom projektu subjekt koji se želi sačuvati ali i promovirati je pločasti vapnenac odnosno čitavo krško područje na Jadranskoj obali. Projekt predviđa i pripremu za provedbu zajedničkog zakonodavstva za konzervaciju prirodne i kulturne baštine na lokalnoj, državnoj i međunarodnoj razini. Rezultati koji se očekuju implementacijom projekta su: promocija održivog korištenja vapnenca u građevinskim aktivnostima, njegova lokalna petrografska karakterizacija, identifikacija primjera dobre prakse korištenja tog resursa i postojećih upotrebljivih kamenoloma za rekonstrukciju i restauraciju. Osim toga, predviđa se valorizacija i konzervacija kulturnih objekata koji sadrže vapnenac. Ostvareni rezultati predstavit će se široj javnosti, konzervatorima, poduzećima te arhitektima u vidu poboljšanja prostornog planiranja. Temeljni cilj projekta je uspostava sustava smjernica za eksploataciju, očuvanje, obradu i gradnju tim vrijednim materijalom u projektnom teritoriju.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.278.133,31 EUR, pri čemu je udio IDA-e 141.060,42 EUR.

Projekt traje 36 mjeseci.

http://www.roofofrock.eu/hr/