METRIS PLUS

Projekt Boosting Research and Innovation Potential of the Adriatic Cross-border Area in a Joint Research Initiative led by Metris Research Centre – METRIS Plus odobren je za financiranje u okviru druge komponente Instrumenta za pretpristupnu pomoć- IPA - Jadranska prekogranična suradnja 2007-2013 (OP Prioritet 1. Gospodarska, društvena i institucionalna suradnja, Mjera 1.1. Istraživanje i inovacije). Nositelj projekta je Istarska razvojna agencija, a partneri su Istarska županija, SVIM – Regionalna razvojna agencija Regije Marche (Italija), UIP – Univerzitetni razvojni centar in inkubator Primorske (Slovenija), SERDA – Sarajevska regionalna razvojna agencija (BiH), ALMA MONS - Regionalna agencija za razvoj malih i srednjih poduzeća, Novi Sad (Srbija). Suradnici u projektu su: Visoka tehnička škola u Puli, Politehnički studij i Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu.

Predviđeno vrijeme trajanja projekta 36 mjeseci.

Ukupna vrijednost projekta je 1.768.374,00 EUR, od čega je IDA-i namijenjeno 886.377,00 EUR. Od navedenih 886.377,00 EUR, EU sufinancira 85 %, odnosno 753.420,45 EUR, dok sufinanciranje od strane IDA-e iznosi 15 %, odnosno 132.956,55 EUR.

Glavni cilj projekta je poboljšati istraživačko-inovacijske kapacitete jadranskog prekograničnog područja, putem zajedničkih istraživačkih projekata te suradnje institucija u javnom, privatnom, akademskom i istraživačkom sektoru. Specifični cilj projekta je ojačati znanstvene, tehnološke i istraživačke kapacitete prekograničnog područja u sektoru eko-inovacija te podržati inicijative koje razvijaju eko-inovativne tehnologije u sustavima pročišćavanja otpadnih voda.

Aktivnosti projekta provodit će se kroz slijedeće radne pakete:

  • upravljanje projektom i koordinacija prekograničnih aktivnosti;
  • komunikacijske i diseminacijske aktivnosti te širenje znanja;
  • analiza stanja pročistača otpadnih voda u regijama uključenim u partnerstvo;
  • koordinacija zajedničkih prekograničnih aktivnosti;
  • definiranje metodologije istraživanja i ciljanih eko-inovacija;
  • pilot aktivnost i- istraživanje u području zaštite okoliša: izrada koncepta i prototipa eko-inovativnog pročistača otpadnih voda s ugrađenim metalnim dijelovima i monitoring;
  • prijenos znanja i iskustva;
  • interna evaluacija i osiguranje kvalitete

Aktivnosti IDA-e u projektu obuhvaćaju: upravljanje projektom i koordinaciju svih aktivnosti, koordinaciju izrade studije o postojećem stanju u području eko-inovacija u javnom sektoru, provedbu istraživačkog pilot projekta u sferi eko-inovacija u METRIS istraživačkom centru, organizaciju razmjene istraživača u prekograničnom području s ciljem prijenosa iskustava i znanja.

Pogledajte video projekta ovdje.

http://metrisplus.com/hr/naslovna/