21.11.17.

Zgrada Mornaričke bolnice dodijeljena Sveučilištu Jurja Dobrile

U Gradskoj palači Grada Pule 17. studenoga održana je 6. sjednica Skupštine Istarske županije s jednom točkom dnevnog reda, koja se odnosila na buduću prenamjenu dijela zgrade Mornaričke bolnice. Naime, na Skupštini je jednoglasno usvojena Odluka o sklapanju ugovora o osnivanju prava građenja nad Mornaričkom bolnicom, u vlasništvu Istarske županije, a radi osiguranja prostornih kapaciteta Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli.

Cijeli članak pročitajte ovdje.