20.03.07.

Seminar Osnove poduzetništva

Seminar je namijenjen nezaposlenim osobama koje namjeravaju pokrenuti vlastitu poduzetničku aktivnost, a odvijat će se od 20. do 23. ožujka

U organizaciji IDA-e, Pulskog centra za poduzetništvo i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - Područne službe Pula, 20., 21., 22. i 23. ožujka s početkom u 15 sati odvijat će se seminar Osnove poduzetništva.

Seminar će se 20. i 21. ožujka odvijati u prostorima IDA-e, a 22. i 23. ožujka u Vijećnici Grada Pazina na adresi Družba ƒÜirila i Metoda 10. Polaznici seminara upoznat će se sa znanjima vezanima uz komunikaciju i motivaciju te onima vezanim uz neophodnu pravnu regulativu za pokretanje vlastite poduzetničke aktivnosti.