14.11.06.

Završni susret sudionika projekta G.A.L.I.L.E.O.

Završni susret partnera međunarodnog projekta G.A.L.I.L.E.O. održan je danas u prostorijama IDA-e

U prostorijama Istarske razvojne agencije danas je održan završni susret partnera projekta Otvori eksterni link u drugom prozoruG.A.L.I.L.E.O. . Navedeni projekt započeo je u travnju 2005. godine, kada je u prostorima Istarske razvojne agencije otvoren ured za praćenje gospodarskih trendova.

Današnji susret partnera organiziran je s ciljem razmjene regionalnih analiza i ostalih informacija sakupljenih u okviru projekta. Naime, projekt je usmjeren na poticanje suradnje malih i srednjih poduzetnika jadranskog okruženja, a tijekom njegove provedbe izrađena je baza podataka koja bi trebala doprinijeti daljnjem razvoju suradnje MSP-a u regiji.   

U provedbi navedenog projekta zajednički su radile Istarska županija te talijanska pokrajina Pesaro i Urbino. Sredstva za realizaciju projekta G.A.L.I.L.E.O., u visini od 650 tisuća eura, osigurana su u sklopu programa Interreg III A.