28.11.06.

Započela realizacija projekata REDECON i CoRIn

Na današnjoj konferenciji za novinare prezentirani međunarodni projekti REDECON i CoRIn

Bernard Zenzerović, Darko Lorencin i Emil Rojnić

Direktor IDA-e Darko Lorencin te stručni suradnici Emil Rojnić i Bernard Zenzerović novinare su pobliže upoznali s ulogom IDA-e u provedbi projekata Otvori eksterni link u trenutnom prozoruREDECON i Otvori eksterni link u trenutnom prozoruCoRIn.  

Projekt REDECON obuhvaća razvoj i implementaciju međusobno povezanih baza podataka i Geografskog informacijskog sustava -GIS-a, namijenjenih podršci javnim institucijama u procesu prostornog planiranja i stvaranju regionalnih razvojnih strategija. U okviru projekta izradit će se temeljita analiza prostorne strukture u regijama partnerima što će omogućiti rangiranje lokacija uzimajući u obzir različite kvalitativne indikatore.

IDA će sudjelovati u definiranju metodologije, organizaciji seminara i radionica za relevantne institucije u Istarskoj županiji, promotivnim aktivnostima usmjerenim na širenje znanja o temi projekta te stvaranju klime i preduvjeta za uvođenje i primjenu inovativnih modela obuhvaćenih projektom u Istarskoj županiji i Republici Hrvatskoj.

Projekt REDECON realizira se u sklopu programa INTERREG III B CADSES - Programa za susjedstvo, a ugovor o financiranju projekta IDA je potpisala 21. studenog s Delegacijom Europske Komisije u Republici Hrvatskoj.

CoRIn je pak usmjeren na poboljšanje regionalne politike te sustava upravljanja u primarnom sektoru s ciljem povećanja učinkovitosti intervencija i utjecaja na investicije za istraživanje i razvoj tehnologija (IRT), kroz benchmarking, transfer znanja i poboljšanje koordinacije između regija. 

Projekt CoRIn odvija se kroz šest glavnih aktivnosti. Prva aktivnost odnosi se na izradu studije o primjeni mjera regionalnih politika usmjerenih ka poticanju investicija za istraživanje i razvoj u primarnom sektoru svih regija sudionica u projektu. IDA je vodeći partner u navedenoj aktivnosti, a u ostalim aktivnostima sudjeluje kao partner u provedbi.

Projekt se financira iz Šestog Okvirnog Programa Europske Komisije (6th Framework programme), ugovor o financiranju potpisan je 27. srpnja, a njegova realizacija započela je 1. listopada.