07.12.06.

Drugi dio seminara "Upravljanje projektnim ciklusom"

Od 8. do 10. prosinca u prostorijama IDA-e odvija se drugi dio seminara "Upravljanje projektnim ciklusom"

Ključni koncepti Project cicle managementa (PCM), Ključni koncepti izrade proračuna projekta i Najbolja praksa pripreme proračuna teme su navedenog trodnevnog seminara. Osim predavanja o navedenim temama u sklopu seminara odvijaju se i radionice tijekom kojih polaznici netom stečena znanja primjenjuju u praksi.  Prvi dio seminara održan je sredinom studenog također u IDA-i.

Seminar je namijenjen djelatnicima regionalne samouprave i lokalne uprave, a odvija se u sklopu izobrazbe "Izgradnja regionalnih kapaciteta za pretpristupne i strukturne fondove".