08.01.07.

Poziv za medije

Pozivamo Vas da u srijedu 10. siječnja u 10:00 sati prisustvujete potpisivanju sporazuma o suradnji između Regionalne razvojne agencije Dubrovačko-neretvanske županije (DUNEA) d.o.o. i IDA-e

Potpisivanje sporazuma odvijat će se u prostorima IDA-e a prisustvovat će mu zamjenik županice Dubrovačko-neretvanske županije zadužen za gospodarstvo Ivo Karamatić, direktorica Regionalne razvojne agencije DUNEA Ana Sindik, podžupan Istarske županije Sergio Bernich i direktor IDA-e Darko Lorencin.