24.01.07.

Četvrti sastanak projektnog odbora SLO-HR-RA-e

U ponedjeljak, 22. siječnja u Centru za poduzetništvo Karlovačke županije održan četvrti sastanak projektnog odbora SLO-HR-RA-e

Teme susreta bile su prezentacija projektnih prijedloga za prekogranično sudjelovanje na području razvoja turizma, analiza postignutih rezultata u okviru projekta SLO-HR-RA , priprema za predstojeće zaključno predstavljanje projekta u Kopru te predstavljanje brošure o rezultatima projekta.