07.11.16.

Održan 1. Energetski dan Grada Pazina

U Spomen domu u Pazinu 5. studenog 2016. godine održan je prvi Energetski dan Grada Pazina. Uvodnim govorom su se svima prisutnima obratili gradonačelnik Grada Pazina Renato Krulčić, direktor Istarske regionalne energetske agencije Valter Poropat i župan Istarske županije Valter Flego.

Predavanja su održana u dvorani „Istra“ u Spomen domu u Pazinu,  podijeljena u nekoliko kategorija. U prvom bloku predavanja kao primjer dobre prakse predstavljen je projekt „Zelena knjižnica“, a Istarska razvojna agencija IDA d.o.o. predstavila je “Life SEC Adapt” kao projekt u provedbi na kojem sudjeluje i Grad Pazin.