17.11.17.

Info dan IDA-e o korištenju Europskih strukturnih i investicijskih fondova

U Puli je održan Info dan Istarske razvojne agencije o temi „Europski strukturni i investicijski fondovi kao prilika za razvoj Istarske županije“. Predstavljene su mogućnosti korištenja novca iz europskih fondova do 2020. godine.

Tekst sa tonskim zapisom nalazi se na linku ovdje.