02.11.06.

Seminar "Kohezijska politika EU"

U prostorijama IDA-e održan cjelodnevni seminar na temu "Kohezijska politika EU"

Dvadesetak službenika regionalne samouprave i lokalne uprave sudjelovalo je na današnjem seminaru "Kohezijska politika EU".

Seminar je održan u okviru izobrazbe "Izgradnja regionalnih kapaciteta za pretpristupne i strukturne fondove", a u organizaciji Središnjeg državnog ureda za upravu Republike Hrvatske i Ministarstva vanjskih poslova Kraljevine Danske te suorganizaciji Istarske županije i IDA-e.     

Tijekom dana polaznici seminara upoznali su se sa temama poput: Logika Kohezijske politike EU, Povijesni razvoj i aktualni trenutak ove politike, Načela korištenja strukturnih sredstava EU te Financijski i administrativni izazov ove politike.