03.11.06.

Seminar "Regionalna politika u Hrvatskoj u kontekstu pristupanja EU"

IDA domaćin seminara u sklopu izobrazbe "Izgradnja regionalnih kapaciteta za predpristupne i strukturne fondove"

U prostorijama IDA-e danas je održan seminar "Regionalna politika u Hrvatskoj u kontekstu pristupanja EU". Današnji seminar još jedan u nizu predviđenih u sklopu izobrazbe "Izgradnja regionalnih kapaciteta za predpristupne i strukturne fondove".

U radu navedenog seminara sudjelovali su službenici regionalne samouprave i lokalne uprave, a tijekom dana obrađene su slijedeće teme: Regionalne razlike u Hrvatskoj, Neka obilježja suvremene regionalne politike, Sadašnji okvir regionalne politike u RH i Utjecaj procesa pridruživanja na regionalnu politiku u RH.