25.09.18.

Darovali nekretninu za realizaciju projekta Coworking Pula

Projekt za inovativno i poduzetno Urbano područje COWORKING Pula osmišljen je na inicijativu  Istarske razvojne agencije u suradnji s Gradom Pula te udrugom Alumni Fakulteta ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković" Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli i udrugom mladih ZUM te će isti predstavljati iskorak u razvoju poduzetničke infrastrukture i jačanju poduzetničkog okruženja u urbanom području, obzirom da  se radi o atraktivnoj lokaciji i inovativnim sadržajima za poduzetnike.

Suradnjom partnera u Urbanom području Pula u razvoju su, osim obnove i prenamjene infrastrukture, i budući programi podrške za korisnike poput Akademije poduzetništva i ciljanih obrazovnih programa. U srednjoročnom razdoblju planira se da usluge prostora u COWORKING centru koristi 30-40 poduzetnika te slobodnih profesionalaca. Zatim planira se uspostava mreže mentora i vezanih mentorskih programa podrške, e-usluge za korisnike kao i poticanje razvoja digitalnog gospodarstva, organizacija konferencija i slično.

Navedene aktivnosti osmišljavaju se vodeći se primjerima dobre prakse u Europi i šire, a projekt je trenutno u fazi aktivne pripreme projektne dokumentacije za apliciranje za dodjelu sredstava putem ITU mehanizma, u suradnji svih partnera u Urbanom području Pula. Projekt CO-WORKING-a financirat će se kroz dva specifična cilja 6e2 – Obnova brownfield lokacija i 3a2 – Omogućavanje povoljnog okruženja za razvoj poduzetništva.

Više na poveznici