22.10.18.

Istarska razvojna agencija na međunarodnoj konferenciji „Strateški pristup razvoju pametnih gradova“

Od 18. – 19. listopada 2018. u Splitu je održana međunarodna konferencija organizirana u okviru promotivne kampanje „Hrvatska kakvu želimo“ kao dio procesa izrade Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine i pripreme Republike Hrvatske za programsko razdoblje Europske unije nakon 2020. godine.

Nakon uvodnog dijela, u kojem je Ministrica regionalnog razvoja i fondova EU, Gabrijela Žalac istaknula važnost Nacionalne strategije kao temelja za buduće financijsko razdoblje u Republici Hrvatskoj, održana je panel diskusija na temu pametnih gradova na kojoj su sudjelovali predstavnici iz Hrvatske, ali i inozemstva koji su sljedećeg dana konferencije predstavili najbolje prakse pametnih gradova (New York, Dubai, Barcelona i Amsterdam).

Osim primjera dobrih praksi, predstavljene su i mogućnosti financiranja pametnih gradova gdje se osim Fonda za unutarnju sigurnost čiji je cilj pridonijeti visokoj razini sigurnosti u EU te je predstavljen i trenutno otvoren natječaj u okviru inicijative „Urban innovative actions“ koji je otvoren do 31. siječnja 2019.

Istaknuta je i važnost ITU mehanizma koji obuhvaća 7 od ukupno 11 tematskih ciljeva EU, a koji je na području Istarske županije u ovom financijskom razdoblju dostupan urbanom području Pula čiji je cilj jačanje uloge gradova kao pokretača gospodarskog razvoja.