27.11.17.

Poziv na radionicu „Primjena modela JPP-a u projektima javne rasvjete i energetske obnove javnih zgrada (deep renovation)"

Agencija za investicije i konkurentnost u suradnji sa Istarskom razvojnom agencijom organizira poludnevnu radionicu o primjeni modela javno-privatnog partnerstva u projektima javne rasvjete i energetske obnove javnih zgrada (deep renovation).

Agencija za investicije i konkurentnost donijela je Program primjene modela JPP-a na projekte javne rasvjete i energetske obnove javnih zgrada u okviru koncepta ''pametnih gradova'' koji predstavlja okvir za provedbu projekata energetske učinkovitosti u slučaju primjene JPP modela i sukladan je s propisima i ciljevima Europske unije, te sa domaćim strateškim dokumentima. Koncept „pametnih gradova“, koji uključuje učinkovitije korištenje digitalne i IT tehnologije u područjima tradicionalnih mreža i usluga te ostalih resursa urbanih područja, globalno je raširen i usmjeren na ciljeve održivog razvoja te omogućuje bolje uvjete života i rada građana. U Republici Hrvatskoj stvoreni su svi programski i zakonski preduvjeti za pokretanje projektnog ciklusa u području javne rasvjete i zgradarstva, a u fazi provedbe je i pilot projekt.

Radionica je namijenjena predstavnicima jedinica lokalne i područne samouprave, javnih poduzeća, te zainteresiranih iz privatnog sektora. Cilj radionice je detaljnije informirati sudionike o mogućnostima financiranja projekata javne rasvjete i energetske obnove javnih, te podići razinu znanja i kompetencija naručitelja i ponuditelja u pripremi i provedbi projekata kao i povećati njihovu konkurentnost na tržištu rada i usluga, kako u zemlji tako i u široj regiji.

Program radionice:

9,00 – 9,30    Registracija sudionika

9,30 – 10,00   Osnovna obilježja JPP-a

10,00 – 10,45  Kombiniranje JPP-a i europskih strukturnih i investicijskih fondova  u području energetske učinkovitosti

10,45 – 11,00  Pitanja i odgovori

11,00 – 11,15  Pauza

11,15 – 12,00  Analiza primjera iz prakse – kombinirano financiranje kod              projekata energetske učinkovitosti u području javne rasvjete

12,00 – 12,45  Analiza primjera iz prakse – primjena modela JPP-a u obnovi          javnih zgrada (deep renovation)

12,45 – 13,00  Pitanja i odgovori

13,00               Kraj radionice

Prijavnicu preuzmite ovdje.