13.12.17.

U Istru stiže više od dva milijuna eura iz Europskih fondova

U sjedištu Istarske županije danas su na konferenciji za novinare predstavljeni fantastični rezultati provedbe Programa INTERREG V-A ITALIJA-HRVATSKA 2014.-2020. na području Istarske županije. Rezultate su predstavili istarski župan Valter Flego, v.d. pročelnice županijskog Upravnog odjela za međunarodnu suradnju i europske poslove Ivana Dragišić, direktor Agencije za ruralni razvoj Istre (AZRRI) Igor Merlić, direktor Istarske regionalne energetske agencije (IRENA) Valter Poropat te Tamara Kiršić, stručna savjetnica u Istarskoj razvojnoj agenciji (IDA).

Članak u cijelosti pročitajte ovdje.