07.09.17.

IDA na sastanku ministrice Žalac sa županima i regionalnim koordinatorima

U srijedu, 6. rujna 2017. godine u Zagrebu, održao se mjesečni sastanak ministrice regionalnoga razvoja i fondova Europske unije sa županima i regionalnim koordinatorima, na kojem je sudjelovao i direktor Istarske razvojne agencije dr.sc. Boris Sabatti sa suradnicima.

Tijekom sastanka, predstavnici Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije predstavili su aktivnosti vezane uz izradu paketa novih zakona u nadležnosti Ministarstva, natječaje u tijeku kao i planirane aktivnosti.

Posebni naglasak stavljen je na prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama zakona o regionalnom razvoju, planirani unificirani način strateškog planiranja te monitoringa istoga u budućem razdoblju do 2030. godine.

Ministrica Žalac dala je i informaciju o dodatnih 231 milijuna kuna namjenskih sredstava koje je MRRFEU osigurao u okviru Fonda za regionalni razvoj te kojima će biti sufinancirani projekti koje nije moguće financirati sredstvima iz fondova Europske unije, a koji su međutim namijenjeni samo JLPRS-evima svrstanima u I., II. i eventualno III. skupinu prema indeksu razvijenosti.