24.01.17.

Objavljen Poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata u 2017. godini po Programu održivog razvoja lokalne zajednice

Program održivog razvoja lokalne zajednice koncipiran je kao odgovor na razvojne prioritete lokalne i područne razine i predstavlja podršku gospodarskoj i socijalnoj revitalizaciji slabije razvijenih područja te jačanju socijalne kohezije i održivog razvoja.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su jedinice lokalne samouprave razvrstane u I. i II. skupinu i jedinice područne (regionalne) samouprave razvrstane u I. skupinu u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, broj 158/13).

Poziv za iskaz interesa za Program održivog razvoja lokalne zajednice za 2017. godinu kao i svu popratnu dokumentaciju možete preuzeti ovdje.