24.02.17.

U IDA-i održana radionica Državne potpore i ESI fondovi

Danas, 24. veljače 2017. u Istarskoj razvojnoj agenciji održava se jednodnevni seminar na temu Državne potpore i ESI fonodovi. Seminar se provodi u okviru projekta "Tehnička pomoć Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. – Istarska razvojna agencija - IDA d.o.o." koji je sufinanciran putem Europskih strukturnih i investicijskih fondova kroz Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ Svrha projekta je jačanje i razvoj mreže podrške za javnopravna tijela u Istarskoj županiji koja prijavljuju projekte za sufinanciranje putem Europskih strukturnih i investicijskih fondova, što ponajprije podrazumijeva savjetodavnu podršku u pripremi i provedbi projekata te informiranje i edukaciju o mogućnostima strateškog planiranja i razvoja uz pomoć ESI fondova.
Cilj edukacije „Državne potpore i ESI fondovi“ je upoznavanje polaznika o načinima i oblicima pomoći kroz državne potpore. Seminar vodi  Slaven Tadić, mag. iur.koji je diplomirao pravo na Pravnom fakultetu u Zagrebu. U sustavu EU fondova je od 2011. godine. Radi na poslovima vezanim uz državne potpore, javnu nabavu u EU projektima, razvija projektne prijedloge i savjetuje korisnike bespovratnih sredstava u provedbi njihovih projekata, s naglaskom na pravne aspekte projekata. Autor je stručnih članaka na području EU fondova i državnih potpora.